Uudised ja teated

10.01.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 6 Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu koostamise algatamine

16.01.2017

Planeeritava maa-ala suurus on 6692 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on Tõnnu katastriüksusele (katastritunnus 30401:001:1264) ehitusõiguse seadmine ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja 2 kuni 1-korruselise abihoone püstitamine, ehitisealuse pinna...  Loe edasi »