Uudised ja teated

Rail Balticu raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek

22.06.2016

Harju maavanem võttis 13.06.2016 korraldusega 1488-k vastu Harju maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aru...  Loe edasi »