Planeeringute teated

Pealkiri Publitseeri kuupäev
Üldplaneeringut muutva Jõeääre detailplaneeringu eskiis avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 20.09.2018
Kangru alevikus Kivila 11 detailplaneeringu kehtestamine 06.09.2018
Üldplaneeringut muutev Jõeääre detailplaneeringu eskiis avalik arutelu Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 20.09.2018 kell 14:00 06.09.2018
Vaela külas Kangru tee 19, Hindreku ja Evardi detailplaneeringu koostamise algatamine 22.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 14.08.2018 korraldusega nr 326 Vaela külas Kesk-Vaela tänav T2 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine 21.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 294 lõpetati Ambuse detailplaneeringu koostamine 02.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 293 lõpetati Allika tn 31 detailplaneeringu koostamine 02.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 292 lõpetati Kiili alevis Kurna tee 7 detailplaneeringu koostamine 02.08.2018
Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 291 lõpetati Aiandi detailplaneeringu koostamine 02.08.2018
Kangru alevikus Kivila 11 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 23.07.2018 kuni 06.08.2018 26.06.2018
Kiili alevis Tüüstre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 26.06.2018
Kiili alevis Kurna tee 16, 16a ja Loovälja tee 3 detailplaneeringu koostamise algatamine 26.06.2018
Kiili alevis Tüüstre tee 5 detailplaneeringu koostamise algatamine 26.06.2018
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 30.06.2018 kuni 30.07.2018 08.06.2018
Üldplaneeringut muutev Jõeääre detailplaneeringu eskiis avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 25.06.2018 kuni 25.07.2018 05.06.2018
Kiili alevis Lasteaia tn 26, Kooli tn 2, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused 29.05.2018
Kiili alevis Sausti tee 6 detailplaneeringu koostamise algatamine 23.05.2018
Sausti külas Sausti tee 68 detailplaneeringu kehtestamine 21.05.2018
15. mai 2018 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 155 Lähtse külas Rätsepa tee 10 detailplaneeringu koostamise algatamine 21.05.2018
Kiili alevis Tüüstre kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 28.05.2018 kuni 11.06.2018 02.05.2018
18.04.2018 Kiili Vallavalitsuse otsusega nr 118 Kasetuka ja Väike-Kasetuka detailplaneeringu koostamise algatamine 19.04.2018
Vaela külas Miku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 19.04.2018
Kiili alevis Lasteaia tn 26, Kooli tn 2, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 23.04.2018 kuni 07.05.2018 04.04.2018
Sausti külas Sausti tee 68 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 02.04.2018 kuni 16.04.2018 14.03.2018
Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 05.03.2018
Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu kehtestamine 21.02.2018
Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu 16.01.2018
Vaela külas Mardi detailplaneeringu kehtestamine 03.01.2018
Vaela külas Miku kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 29.01.2018 kuni 12.02.2018 03.01.2018
Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu kehtestamine 29.12.2017
Luige alevikus Ööbiku tn 2, 4, Tammetalu tn 3 ja 5 kinnistu ning piirneva liiklusmaa detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu 15.12.2017
Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu avalik arutelu 13.12.2017
Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu kehtestamine 07.12.2017
Kiili Vallavolikogu 16.11.2017 otsusele nr 33 Üldplaneeringut muutva Jõeääre detailplaneeringu koostamise algatamine 23.11.2017
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 18.12.2017 kuni 15.01.2018 23.11.2017
Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 27.11.2017 kuni 11.12.2017 01.11.2017
Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 27.11.2017 kuni 11.12.2017 01.11.2017
Paekna külas Miku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 11.10.2017
Vaela külas Mardi detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 10.11.2017 kuni 24.11.2017 11.10.2017
21.10.2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 20 Üldplaneeringut muutva Luige tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamine 02.10.2017
19.09.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 326 Laura katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine 20.09.2017
Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 18.09.2017 kuni 01.10.2017 20.09.2017
Paekna külas Miku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 18.09.2017 kuni 01.10.2017 23.08.2017
Lähtse külas Annuksemaa maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu 21.08.2017
Luige alevikus Tamme tn 9, Tamme tn 15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1 detailplaneeringu avalik arutelu 28.06.2017
13.06.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 169 Vaela külas Kustavi (endise nimega Kuusiku) kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 16.06.2017
Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 19.06.2017 kuni 03.07.2017 23.05.2017
Luige alevikus Tamme tn 9, Tamme tn 15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1 detailplaneeringu avalik väljapanek 17.04.2017 – 17.05.2017, Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a 22.03.2017
Vaela külas Kustavi maaüksuse detailplaneeringu (end. Kuusiku kinnistu detailplaneering) avalik väljapanek 17.04.2017 – 30.04.2017, Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a 22.03.2017
16.03.2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 8 Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 22.03.2017