Planeeringute teated

Pealkiri Publitseeri kuupäev
Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu 16.01.2018
Vaela külas Mardi detailplaneeringu kehtestamine 03.01.2018
Vaela külas Miku kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 29.01.2018 kuni 12.02.2018 03.01.2018
Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu kehtestamine 29.12.2017
Luige alevikus Ööbiku tn 2, 4, Tammetalu tn 3 ja 5 kinnistu ning piirneva liiklusmaa detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu 15.12.2017
Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu avalik arutelu 13.12.2017
Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu kehtestamine 07.12.2017
Kiili Vallavolikogu 16.11.2017 otsusele nr 33 Üldplaneeringut muutva Jõeääre detailplaneeringu koostamise algatamine 23.11.2017
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 18.12.2017 kuni 15.01.2018 23.11.2017
Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 27.11.2017 kuni 11.12.2017 01.11.2017
Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 27.11.2017 kuni 11.12.2017 01.11.2017
Paekna külas Miku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 11.10.2017
Vaela külas Mardi detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 10.11.2017 kuni 24.11.2017 11.10.2017
21.10.2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 20 Üldplaneeringut muutva Luige tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamine 02.10.2017
19.09.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 326 Laura katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine 20.09.2017
Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 18.09.2017 kuni 01.10.2017 20.09.2017
Paekna külas Miku maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 18.09.2017 kuni 01.10.2017 23.08.2017
Lähtse külas Annuksemaa maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu 21.08.2017
Luige alevikus Tamme tn 9, Tamme tn 15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1 detailplaneeringu avalik arutelu 28.06.2017
13.06.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 169 Vaela külas Kustavi (endise nimega Kuusiku) kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 16.06.2017
Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 19.06.2017 kuni 03.07.2017 23.05.2017
Luige alevikus Tamme tn 9, Tamme tn 15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1 detailplaneeringu avalik väljapanek 17.04.2017 – 17.05.2017, Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a 22.03.2017
Vaela külas Kustavi maaüksuse detailplaneeringu (end. Kuusiku kinnistu detailplaneering) avalik väljapanek 17.04.2017 – 30.04.2017, Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a 22.03.2017
16.03.2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 8 Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 22.03.2017
16.03.2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 5 Mõisakülas Papimetsa kinnistu detailplaneeringu mittekehtestamine 22.03.2017
10.01.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 6 Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu koostamise algatamine 16.01.2017
10.01.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 5 Sausti külas Saurustemaa teemapargi detailplaneeringu kehtestamine 16.01.2017
Kiili Vallavalitsuse 28.06.2016 korralduse nr 380 „Lasteaia tn 26, Kooli tn 2, Nabala tee 14, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu koostamine” muutmise korraldus 28.12.2016
Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 16.12.2016 kuni 16.01.2017 27.11.2016
Sausti küla Sausti tee 68 detailplaneeringu koostamise algatamine Kiili Vallavalitsuse 01.11.2016 korraldusega nr 603 04.11.2016
Sausti külas Konga maaüksuse Saurustemaa teemapargi detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev 10.10.2016 kuni 23.10.2016 21.09.2016
15.09.2016 Kiili Vallavolikogu otsus nr 22 "Kangru alevikus Metsameeste kodu, Mareti tänav T5 kinnistu ja Viimsi metskond M 55 kinnistu osa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" 19.09.2016
13.09.2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 539 Kangru alevikus Kasteheina tn 2a (endise nimetusega Kangro XV) maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 15.09.2016
25.08.2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 20 Mõisakülas riigimaa reservmaa nr AT021211057 ja reformimata riigimaa nr 5125 detailplaneeringu kehtestamine 26.08.2016
Kangru alevikus Kivila tn 11 detailplaneeringu koostamise algatamine Kiili Vallavalitsuse 24.08.2016 korraldusega nr 507 26.08.2016
Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 05.09.2016 kuni 02.10.2016 17.08.2016
Mõisakülas riigimaa reservmaa nr AT021211057 ja reformimata riigimaa nr 5125 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 11.07.2016 kuni 07.08.2016 30.06.2016
Kiili Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine“ avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 11.07.2016 kuni 07.08.2016 29.06.2016
Kiili alevis Kiili alevis Lasteaia tn 26, Kooli tn 2, Nabala tee 14, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu koostamise algatamine Kiili Vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega nr 380 29.06.2016
Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu koostamise algatamine Kiili Vallavalitsuse 14.06.2016 korraldusega nr 326 16.06.2016
07.06.2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 287 Mõisakülas Liivipõllu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 08.06.2016
Luige alevikus Tamme tn 9, Tamme tn 15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1 detailplaneeringu avalik arutelu, 09.06.2016, algusega kell 16.00, Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a 26.05.2016
Detailplaneeringute koostamise lõpetamine 25.05.2016
Mõisakülas Liivipõllu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 16.05.2016 – 29.05.2016, Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a 26.04.2016
21.04.2016 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 11 Luige alevikus Metsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 26.04.2016
Kiili Vallavalitsuse 19.04.2016 korraldusega nr 164 lõpetati Uue-Matsi ja Kiivi kinnistu detailplaneeringu koostamine Kiivi katastriüksusel (katastritunnus 30401:001:0858) 21.04.2016
Kiili Vallavalitsuse 19.04.2016 korraldusega nr 165 lõpetati Kiili kalmistu (jätkuvalt reformimata riigimaa) detailplaneeringu koostamine 20.04.2016
Kiili Vallavalitsuse 19.04.2016 korraldusega nr 165 lõpetati Kannikese 3 kinnistu detailplaneeringu koostamine 20.04.2016
Kiili Vallavalitsuse 19.04.2016 korraldusega nr 165 lõpetati Kangro I, Kangro IA, Kangro IB, Kangro II, Kangro IIA, Kangro III, Kangro IV, Kangro V, Kangro VIIA detailplaneeringu koostamine 20.04.2016
Kiili Vallavalitsuse 19.04.2016 korraldusega nr 165 lõpetati Kõssiniidu kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu koostamine 20.04.2016