Teede hooldus ja ehitus

Teede hooldustöid ja ehitustöid puudutavatele küsimustele vastab ehitusjärelevalve spetsialist Kadre Rumm, tel. 504 6443 või e-post kadre.rumm@kiilivald.ee.

Riigiteede hooldustööde ja ehitustööde kohta saab infot Maanteeinfokeskuse telefonil 1510.

Riigiteed on Kiili vallas Tallinna ringtee koos selle juurde kuuluvate viaduktidega, Tallinn-Rapla-Türi mnt, Kangru tee, Kurna-Tuhala tee, Lähtse-Paekna tee, Tõdva-Nabala tee ning Sausti-Kiili tee.