Elluastumistoetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Kiili valla eelarvest makstakse elluastumistoetust: põhikooli kiitusega lõpetajale (2017. aastal on toetuse määr 100 eurot); gümnaasiumi medaliga lõpetajale (2017. aastal on toetuse määr 200 eurot); kutsekeskhariduse kiitusega lõpetajale (2017. aastal on toetuse määr 100 eurot). Elluastumistoetuse taotlemiseks esitab kooli lõpetaja vallavalitsusele kolme kuu jooksul arvates kooli lõpetamisest taotluse. Taotlusele lisatakse lõputunnistuse koopia. Kooli lõpetamisel makstav elluastumistoetus väljastatakse rahalise väljamaksena.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse elluastumistoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0265

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus elektooniliselt e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Viide: