Ametnikud

Vallamaja on avatud:
esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval 8.00 - 16.30
kolmapäeval 8.00 - 18.00
reedel   8.00 - 14.00

Ametnike vastuvõtuaeg:
kolmapäeval 14.00 - 18.00
ja neljapäeval 9.00 - 12.00

Eelregistreerumisega toimub vastuvõtt vallavanema ja vallasekretäri juures.
Eelregistreerida saab telefonil 679 0260.

Vallavanem Aimur Liiva puhkab ajavahemikul 2. jaanuar kuni 8. jaanuar 2017.
Vallavanemat asendab tema puhkusel viibimise ajal Vallavalitsuse liige,
keskkonna-ja maaosakonna juhataja, Benno Johanson.
 

Kiili valla ametnikud
Aimur Liiva
Vallavanem


 
679 0260
aimur.liiva@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, geograafia eriala
 
Kantselei
Tarko Tuisk
Vallasekretär
(osakonna juhataja)


 
679 0260
tarko.tuisk@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, õigusteadus
Ametijuhend
 
Urve Valdna
Sekretär 
679 0260
urve.valdna@kiilivald.ee

haridus: kesk-eri, tehnik-organisaator
Ametijuhend
 
Iren Jõeleht
Vallasekretäri abi/
perekonnaseisuametnik


 
679 0279
iren.joeleht@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, tehnoloogiainsener
Ametijuhend
 
Kadri Tuisk
Spetsialist 
679 0240
kadri.tuisk@kiilivald.ee

haridus: kesk-eri
Ametijuhend
 
Raamatupidamine
Lea Peterson
Pearaamatupidaja
(osakonna juhataja)


 
679 0266
lea.peterson@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, kaubandus- ökonoomika
Ametijuhend
 
Marika Klaas
Raamatupidaja 
679 0266
marika.klaas@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, raamatupidamine
Ametijuhend
 
Marju Eesmäe
Raamatupidaja-kassapidaja 
679 0267
marju.eesmae@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, raamatupidamine
Ametijuhend
 
Ehitus- ja planeerimisosakond
Arnold Knuut
Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja kohusetäitja
Ehitusjärelevalve spetsialist
 
679 0277
arnold.knuut@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, tööstus- ja tsiviilehitus
Ametijuhend
 
Eduard Ventman
Vallaarhitekt


 
679 0272
eduard.ventman@kiilivald.ee

haridus: rakenduskõrg-hoonete ehitus, rakenduskõrg-teede ehitus
looduteaduste magister-linna-ja tööstusmaastike korraldus
Ametijuhend
 
Kadre Rumm
Ehitusjärelevalve spetsialist
 
679 0263
kadre.rumm@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, sotsiaalteaduse bakalaureuse kraad õigusteaduses
Ametijuhend
 
Märt Neppo
Ehitusjärelevalve spetsialist 
679 0276
mart.neppo@kiilivald.ee

haridus: kesk-eri
Ametijuhend
 
Keskkonna- ja maaosakond
Benno Johanson
Maanõunik
(osakonna juhataja) 
679 0264
benno.johanson@kiilivald.ee

haridus:kõrgem, geomaatika ja kinnisvaraplaneerimine
Ametijuhend
 
Siiri Treimann
Keskkonnanõunik 
679 0278
siiri.treimann@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, metsamajanduse insener
Ametijuhend
 
Heli Kalvet
Heakorra järelevalve spetsialist


 
679 0244
heli.kalvet@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, maastikuarhitekt
Ametijuhend
 
Sotsiaalosakond
Ann Vahtramäe
Sotsiaalnõunik
Osakonna juhataja 
679 0265
ann.vahtramae@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, sotsiaalteaduse magistri kraad sotsiaaltöös
Ametijuhend
 
Talvi Aruaas
Sotsiaalhoolekandetöötaja
 


 
679 0245, 5300 2161
talvi.aruaas@kiilivald.ee

haridus: kesk
Ametijuhend
 
Egle Välba
Noorsoo-ja lastekaitsespetsialist


 
679 0246
egle.valba@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, sotsiaaltöö
Ametijuhend
 
Merili Eikner
Lastekaitsespetsialist
(töösuhe peatunud,
lapsehoolduspuhkusel)


 
679 0246
merili.eikner@kiilivald.ee

haridus: kõrgem, sotsiaalteaduse magistri kraad sotsiaaltöös
Ametijuhend