Uudised ja teated

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. veebruaril 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. veebruaril 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid) algusega kell 17:00.

Päevakord:

  1. Määruse eelnõu nr 2017-01/02 Kiili alevi kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2030 kinnitamine, II lugemine, ettekanne Arnold Knuut, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  2. Määruse eelnõu nr 2017-01/06 Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord" muutmise määrus, I lugemine, ettekanne Ann Vahtramäe, kaasettekanne Esta Kullamaa;
  3. Määruse eelnõu nr 2017-01/07 Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Kiili vallas, I lugemine, ettekanne Tarko Tuisk, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  4. Otsuse eelnõu nr 2017-01/03 Kasteheina tänav T7 katastriüksuse omandamine, lugemine, ettekanne Benno Johanson, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  5. Otsuse eelnõu nr 2017-01/05 Kiili Vallavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 13 "Kiili põhikooli ja gümnaasiumi ümberkorraldamine Kiili põhikooliks ja gümnaasiumi osa kaotamine alates 1. juuli 2020" muutmine, lugemine, ettekanne Mihkel Rebane, kaasettekanne Esta Kullamaa;
  6. Otsuse eelnõu nr 2017-01/04 Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine, lugemine, ettekanne Andra Perv;
  7. Informatsioon.