Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. märtsil 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. märtsil 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid) algusega kell 17:00.

Päevakord:

  1. Otsuse eelnõu nr 2016-11/05 Mõisakülas Papimetsa kinnistu detailplaneeringu mittekehtestamine, lugemine, ettekanne Kristjan Laurits;
  2. Määruse eelnõu nr 2017-01/02 Kiili alevi kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2030 kinnitamine, II lugemine, ettekanne Arnold Knuut, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  3. Määruse eelnõu nr 2017-02/02 Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja teiste sotsiaalteenuste osutamise kord, I lugemine, ettekanne Ann Vahtramäe, kaasettekanne Esta Kullamaa;
  4. Otsuse eelnõu nr 2017-02/03 Meremehe tänav T1 katastriüksuse omandamine, lugemine, ettekanne Benno Johanson, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  5. Otsuse eelnõu nr 2017-02/04 Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine, lugemine, ettekanne Benno Johanson, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  6. Otsuse eelnõu nr 2017-02/05 Üldplaneeringut muutva Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine, lugemine, ettekanne Eduard Ventman, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  7. Otsuse eelnõu nr 2017-02/01 Kiili Lasteaia arengukava 2017-2019 kinnitamine, lugemine, ettekanne Aimur Liiva, kaasettekanne Esta Kullamaa;
  8. Informatsioon.