Uudised ja teated

« Tagasi

Projekteerimistingimustega nr 1711802/01821 Ilba ja Lepiku kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul.  Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 20.06.2011 otsuse nr 52 „Ilba ja Lepiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" punktiga 1 kehtestatud Kiili vallas Vaela külas Ilba ja Lepiku kinnistu detailplaneeringut planeeringus ette nähtud teede laiust ja asukohta.

Täpsemalt muudetakse:

  • vähendatakse kõikide kruntidele sissesõiduteede laiust;
  • Pöögi teel vähendatakse sõidutee pikkust ja rajatakse ümberpööramiskoht;
  • Pöögi teel vähendatakse sõidutee laiust 3,0 meetrile (enne 5,0 meetrit);
  • Pöögi tee äärde ei rajata kõnniteed.

Projekteerimistingimuste eelnõuga tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja veebilehel www.kiilivald.ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusega-projekteerimisteated ning ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 03.04.2017 kuni 16.04.2017.