Uudised ja teated

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. aprillil 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. aprillil 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid) algusega kell 17:00.

Päevakord:

  1. Määruse eelnõu nr 2017-02/02 Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja teiste sotsiaalteenuste osutamise kord, II lugemine, ettekanne Ann Vahtramäe, kaasettekanne Esta Kullamaa;
  2. Määruse eelnõu nr 2017-01/07 Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Kiili vallas, II lugemine, ettekanne Tarko Tuisk, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  3. Määruse eelnõu nr 2017-04/01 Kiili Vallavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 27 „Kaugkütte piirkonna määramise, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste, soojuse piirhinna kehtestamise ning soojusettevõtja arendustegevuse kord" muutmise määrus, I lugemine, ettekanne Arnold Knuut, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  4. Otsuse eelnõu nr 2017-03/01 Vallavalitsuse liikme kinnitamine, lugemine, ettekanne Aimur Liiva;
  5. Kiili Vallavalikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja kord, arutelu, Mihkel Rebane;
  6. Informatsioon.