Uudised ja teated

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. mail 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. mail 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid) algusega kell 17:00.

Päevakord:

  1. Määruse eelnõu nr 2017-04/01 Kiili Vallavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 27 „Kaugkütte piirkonna määramise, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste, soojuse piirhinna kehtestamise ning soojusettevõtja arendustegevuse kord" muutmise määrus, II lugemine, ettekanne Arnold Knuut, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  2. Määruse eelnõu nr 2017-05/01 Kiili valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine, ettekanne Lea Peterson, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  3. Määruse eelnõu nr 2017-01/07 Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Kiili vallas, II lugemine, ettekanne Tarko Tuisk, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  4. Otsuse eelnõu nr 2017-04/02 Ehitise peremehetuks tunnistamine, 0,4kV kaabelliin Kiili alevis, lugemine, ettekanne Benno Johanson, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  5. Otsuse eelnõu nr 2017-04/03 Kiili valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, lugemine, ettekanne Aimur Liiva, kaasettekanne Kristjan Laurits;
  6. Informatsioon.