Uudised ja teated

« Tagasi

Projekteerimistingimustega nr 1711802/03362 Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul. 

26.06.2008 kehtestas Kiili Vallavolikogu otsusega nr 53 Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu. Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu koostas Stuudio Beeta Arhitektuuribüroo (töö nr 11B-2006).

Täpsemalt muudetakse:

  • Kesk-Vaela tänava ja Pikavälja tänava sõiduteede katete laiused vähendatakse 4,85 meetrile (detailplaneeringu järgi 5,2 meetrit);
  • Kesk-Vaela tänava ja Pikavälja tänava kõnniteede katete laiused vähendatakse 2,0 meetrile (detailplaneeringu järgi 2,5 meetrit);
  • Pikavälja tänava tupiktee sõidutee katte laius vähendatakse 4,1 meetrile (detailplaneeringu järgi 4,6 meetrit);
  • säilitatakse Opmani tee ning Pikkaru tee sõidutee katete laius vastavalt olemasoleva olukorrale, mis on 4 meetrit (detailplaneeringu järgi 7,0 meetrit);
  • Opmani ja Pikkaru tee ristmik tavapäraseks kolmeharuliseks peatee – kõrvaltee põhimõttel töötavaks ristmikuks (detailplaneeringu järgi ringristmik).

Projekteerimistingimuste eelnõuga tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja veebilehel www.kiilivald.ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusega-projekteerimisteated ning ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 05.06.2017 kuni 18.06.2017.

Lisad:

  1. Kehtestatud planeeringu põhijoonis
  2. Kiili Vallavalitsuse korralduse eelnõu
  3. Seletuskiri Kiili Vallavalitsuse xx.04.2017 nr xx juurde
  4. Skeem projekteerimistingimuste juurde