Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid) algusega kell 17:00.

Päevakord:

 1. Määruse eelnõu nr 2017-05/01 Kiili valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine, II lugemine, ettekanne Lea Peterson, kaasettekanne Kristjan Laurits;
 2. Määruse eelnõu nr 2017-06/03 Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021 kinnitamine, I lugemine, ettekanne Aimur Liiva, kaasettekanne Kristjan Laurits;
 3. Määruse eelnõu nr 2017-06/07 Kiili Vallavolikogu 15.11.2007 määruse nr 17 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmise määrus, I lugemine, ettekanne Külli Joonson;
 4. Otsuse eelnõu nr 2017-04/02 Kiili valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine, lugemine, ettekanne Lea Peterson, ettekanne Andra Perv;
 5. Otsuse eelnõu nr 2017-06/04 Kergliiklustee T11 ja Kergliiklustee T18 katastriüksuste omandamine, lugemine, ettekanne Benno Johanson, kaasettekanne Kristjan Laurits;
 6. Otsuse eelnõu nr 2017-06/05 Kurna tee T19 katastriüksuse omandamine, lugemine, ettekanne Benno Johanson, kaasettekanne Kristjan Laurits;
 7. Otsuse eelnõu nr 2017-06/05 Kiili vallale kuuluva korteriomandi, asukohaga Luige alevik, Põllu tn 12-12, tingimustega võõrandamine otsustus korras, lugemine, ettekanne Aimur Liiva, kaasettekanne Kristjan Laurits, kaasettekanne Esta Kullamaa;
 8. Otsuse eelnõu nr 2017-06/01 Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, lugemine, ettekanne Tarko Tuisk;
 9. Otsuse eelnõu nr 2017-06/02 Kiili valla valimiskomisjoni moodustamine, lugemine, ettekanne Tarko Tuisk;
 10. Kiili valla Kiili alevi ja Mõisaküla vahelise lahkmejoone muutmise küsimus, ettekanne Kristjan Laurits;
 11. Informatsioon.