Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. novembril 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. novembril 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid) algusega kell 17:00.

Päevakord:

  1. Määruse eelnõu nr 2017-11/06 Kiili Vallavolikogu 15.05.2014 määruse nr 3 Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord muutmise määrus, I lugemine, ettekanne Ann Vahtramäe, kaasettekanne Maarika Nimmo;
  2. Määruse eelnõu nr 2017-11/07  Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord" muutmise määrus, I lugemine, ettekanne Ann Vahtramäe, kaasettekanne Maarika Nimmo;
  3. Otsuse eelnõu nr 2017-11/01 Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine, lugemine, Arnold Knuut või Eduard Ventman, kaasettekanne Sven Suurraid;
  4. Otsuse eelnõu nr 2017-11/02 Üldplaneeringut muutva Karja tn 2 ja Karja tn 2A kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine, lugemine, Arnold Knuut või Eduard Ventman, kaasettekanne Sven Suurraid;
  5. Otsuse eelnõu nr 2017-11/03 Üldplaneeringut muutva Jõeääre detailplaneeringu koostamise algatamine, lugemine, Arnold Knuut või Eduard Ventman, kaasettekanne Sven Suurraid;
  6. Otsuse eelnõu nr 2017-11/04 Volitus MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi andmiseks ning veoteenuse osutamiseks Kiili valla haldusterritooriumil, lugemine, ettekanne Tarko Tuisk;
  7. Otsuse eelnõu nr 2017-11/05 Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (üldkoosolekule), lugemine, ettekanne Tarko Tuisk;
  8. Otsuse eelnõu nr 2017-11/08 Kiili Vallavolikogu 02.11.2017 otsuse nr 31 "Kiili Vallavolikogu komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine, lugemine, ettekanne Merje Volt;
  9. Otsuse eelnõu nr 2017-11/09 Vallavanema töötasu määramine ja töötamisega seotud kulude hüvitamine, lugemine, ettekanne Merje Volt;
  10. Informatsioon.