Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. aprillil 2018.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. aprillil 2018.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00.

Päevakord:

  1. Määruse eelnõu nr 2018-04/06 Kiili Vallavolikogu 21.03.2013 määruse nr 8 "Kiili valla eelarvest rahvusvahelistel üritustel osalevate üldhariduskoolide õpilaste toetamise kord" muutmine, I lugemine, ettekanne Gertrud Kaljuvee, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Maarika Nimmo;
  2. Otsuse eelnõu nr 2018-04/03 Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemine, lugemine, ettekanne Gertrud Kaljuvee, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Maarika Nimmo;
  3. Otsuse eelnõu nr 2018-04/01 Tuhkru tee katastriüksuse omandamine, lugemine, ettekanne Benno Johanson , kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
  4. Otsuse eelnõu nr 2018-04/02 Kiili Vallavolikogu 15.02.2018 otsuse nr 5 „Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine, lugemine, ettekanne Arnold Knuut, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
  5. Otsuse eelnõu nr 2018-04/05 Kiili valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, lugemine, ettekanne Arnold Knuut, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
  6. Otsuse eelnõu nr 2018-04/04 Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava muutmine, lugemine, ettekanne Aimur Liiva;
  7. Vambo Kaalu arupärimisele vastamine, ettekanne Merje Volt, ettekanne Aimur Liiva;
  8. Informatsioon.
    8.1 Vallavanema informatsioon.