Uudised ja teated

« Tagasi

Asustusüksuste lahkmejoonte muutmise algatamine

Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 46 lg 1 avalikustab Kiili vallavalitsus  asustusüksuste lahkmejoonte muutmise algatamise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame 20. juuliks 2018.a.