Uudised ja teated

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed on okkad, käbid, puude- ja põõsaste lehed, oksad, niitmisjäägid, kokku riisutud kulu, jms. Üleantavate jäätmete hulka ei kuulu pinnas, kivid, liiv jt...

Biolagunevate aia-ja haljastujäätmete äravedu Kiili vallast

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed on okkad, käbid, puude- ja põõsaste lehed, oksad, niitmisjäägid, kokku riisutud kulu, jms. Üleantavate jäätmete hulka ei kuulu pinnas, kivid, liiv jt...

Kiili vallavalitsusele on esitatud geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade, milles Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo...

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade, Männiku XIII uuringuruum

Kiili vallavalitsusele on esitatud geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade, milles Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo...

Kiili vallavalitsusele on esitatud geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade, milles Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo...

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade, Männiku XIV uuringuruum

Kiili vallavalitsusele on esitatud geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade, milles Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 15....

Projekteerimistingimustega nr 1811002/01613 Arise kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 15....

Nädalavahetusel on paljudel inimestel kindlasti plaanis teha kodaias või maakodus koristustöid, põletada oksi ja panna püsti esimene grill. Et mõnus kevadine nädalavahetus ei lõppeks halvasti,...

Nõuandeid ohutuks lõkke tegemiseks, kaasas joonis kehtivate nõuetega

Nädalavahetusel on paljudel inimestel kindlasti plaanis teha kodaias või maakodus koristustöid, põletada oksi ja panna püsti esimene grill. Et mõnus kevadine nädalavahetus ei lõppeks halvasti,...

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Planeering on koostatud Harju maakonna territooriumile enne 1. märtsi 2017 ning maakonnaplaneeringu peamisteks...

Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Planeering on koostatud Harju maakonna territooriumile enne 1. märtsi 2017 ning maakonnaplaneeringu peamisteks...

1.märtsil 2018 jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „ Hajaasustuse programm ", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu hajaasustuse programmi. ...

Hajaasustuse programm 2018

1.märtsil 2018 jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „ Hajaasustuse programm ", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu hajaasustuse programmi. ...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. aprillil 2018.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2018-04/06...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. aprillil 2018.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. aprillil 2018.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2018-04/06...

Terviseameti Põhja talitus teostab joogivee terviseohutuse riiklikku järelevalvet rahvatervise seaduse ja veeseaduse alusel. Hetkel on Kiili vallas ameti järelevalve all 3 veevärki: ...

Joogivee kvaliteedist Kiili vallas 2017. aastal

Terviseameti Põhja talitus teostab joogivee terviseohutuse riiklikku järelevalvet rahvatervise seaduse ja veeseaduse alusel. Hetkel on Kiili vallas ameti järelevalve all 3 veevärki: ...

Kiili vallas kehtib puhtuse ja korra tagamiseks Kiili valla heakorra eeskiri ( Kiili Vallavolikogu 17.06.2010 määrus nr 12 ). Kinnistu vastab heakorra eeskirjale kui: Kinnistul ja...

Haljastuse ja heakorra nõuded Kiili valla territooriumil

Kiili vallas kehtib puhtuse ja korra tagamiseks Kiili valla heakorra eeskiri ( Kiili Vallavolikogu 17.06.2010 määrus nr 12 ). Kinnistu vastab heakorra eeskirjale kui: Kinnistul ja...

Harju maakond Kiili vald Kangru alevik Ruti kinnisasi (30401:001:2580; 8,26 ha; kasutusala pindala 4,25 ha; (M)) alghind 157.-, tagatisraha 39.-; Harju maakond Kiili vald Kiili alev...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku rendi enampakkumise piirkonnas asuvatele kinnisasjadele

Harju maakond Kiili vald Kangru alevik Ruti kinnisasi (30401:001:2580; 8,26 ha; kasutusala pindala 4,25 ha; (M)) alghind 157.-, tagatisraha 39.-; Harju maakond Kiili vald Kiili alev...

Kiili Vallavalitsus soovib pakkumust  Kiili vallas truupide hooldustöödele. Pakkumise kutse juurde on lisatud truupide nimekiri (LISA 1). I  Truupide asukohad on toodud exceli...

Kiili vallas kohalike teede truupide hooldus hange

Kiili Vallavalitsus soovib pakkumust  Kiili vallas truupide hooldustöödele. Pakkumise kutse juurde on lisatud truupide nimekiri (LISA 1). I  Truupide asukohad on toodud exceli...

KOP taotluste esitamise tähtaeg 2018 kevadvoorus on 2. mai kell 16.30. Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine....

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

KOP taotluste esitamise tähtaeg 2018 kevadvoorus on 2. mai kell 16.30. Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine....

Harju maakond Kiili vald Paekna küla Marge kinnisasi (30401:001:2544; 3,1 ha; (M)) alghind 9 610.-, tagatisraha 960.-. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25.04.2018 kella 10:30-ni. ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Harju maakond Kiili vald Paekna küla Marge kinnisasi (30401:001:2544; 3,1 ha; (M)) alghind 9 610.-, tagatisraha 960.-. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25.04.2018 kella 10:30-ni. ...

Tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng. Tulevaselt koolijuhilt ootame: nüüdisaegse kooli edukaks juhtimiseks...

Kiili Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kiili Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks

Tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng. Tulevaselt koolijuhilt ootame: nüüdisaegse kooli edukaks juhtimiseks...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. märtsil 2018.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2018-01/06 Kiili...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. märtsil 2018.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. märtsil 2018.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr 2018-01/06 Kiili...

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". Planeeringu eesmärk on luua alus uue...

Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". Planeeringu eesmärk on luua alus uue...

Lugupeetud pakkuja, Kiili Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust, mille eesmärk on Kiili vallas Kiili alevis, Luige alevikus ja Kangru alevikus liiklusohutuse hindamine ning sellest...

Kiili vallas Kiili alevis, Luige alevikus ja Kangru alevikus liiklusohutuse hindamine ning sellest tulenevalt liikluskorraldusprojekti ja/või liiklusmärkide paigutusskeemide koostamine

Lugupeetud pakkuja, Kiili Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust, mille eesmärk on Kiili vallas Kiili alevis, Luige alevikus ja Kangru alevikus liiklusohutuse hindamine ning sellest...

Tiitlite ja tänukirjade üleandmine leiab aset Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul kontsertaktusel 23. veebruaril kell 18 Kiili Rahvamajas. Tiitel AASTATE TEGU antakse füüsilisele isikule...

Kiili vald tunnustab

Tiitlite ja tänukirjade üleandmine leiab aset Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul kontsertaktusel 23. veebruaril kell 18 Kiili Rahvamajas. Tiitel AASTATE TEGU antakse füüsilisele isikule...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2018.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid ) algusega kell...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2018.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2018.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid ) algusega kell...