Hoolekandeteenuse eest tasumine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus:

Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa hoolekandeteenuse eest tasumiseks ja kelle hoolekandeteenuse eest ülalpidamiskohustuslane ei maksa või maksab summa, mis ei võimalda hoolekandeteenuse eest täies ulatuses tasuda, on õigustaotleda hoolekandeteenuse eest osalist tasumist Kiili valla eelarvest, selleks esitatakse kirjalik taotlus Kiili Vallavalitsusele. Teenust rahastatakse vallaeelarvest ulatuses, mis tagab hoolekandeteenuse maksumuse tasumise. Vallaeelarvest makstakse hoolekandeteenuse maksumuse see osa, mis jääks tasumata, kui hoolekandeteenust vajav isik ja tema ülalpidamiskohustuslane on tasunud hoolekandeteenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale. Vallaeelarvest makstava hoolekandeteenuse tasumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

Kestvus:

Otsus hoolekandeteenuse rahastamise või rahastamata jätmise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0265

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldused elektooniliselt e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Viide: