Jõulutoetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Ühekordset rahalist jõulutoetust makstakse Kiili valla rahvastikuregistris olevatele:

  1. 3- ja enamalapselistele peredele (2017. aastal on toetuse määr 65 €). Kui 3-ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellele on määratud puue, makstakse toetust toetuse kahekordses määras;
  2. puuetega laste peredele, eestkoste- ja hooldusperedele (2017. aastal on toetuse määr 65 €) ;
  3. õigusvastaselt represseeritud isikutele (2017. aastal on toetuse määr 30 €).

Toetust on õigustaotleda 1. novembrist kuni 20. detsembrini.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse jõulutoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest. Toetust on õigustaotleda 1. novembrist kuni 20. detsembrini.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0265

Taotlemine

Elektrooniliselt:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Avaldus: