Kiili vallarahva X sportmängude juhendid

1. ala -  Korvpalli täpsusvisked

12. veebruar 2017 a. Kiili Gümnaasiumi Spordihall
Registreerimine kell 09:30
Algus kell 10:00

Võistkonnas 2 meest ja 1 naine. Visatakse : 10 vabaviset, 8 2-punkti viset ja 6 3-punkti viset. Võidab võistkond, kes kogub kõige rohkem punkte. Võrdsete punktide korral
arvestatakse : 1. 3 p. viskeid, 2. 2 p. visked, 3. vabavisked.

2. ala - Sõudeergomeetri tõmbamise teatevõistlus

12. veebruar 2017 a. Kiili Gümnaasiumi fuajee
Registreerimine kell 11:30
Algus kell 12:00

Võistkonnas 2 naist ja 3 meest. Distants 2500 m. Võistkonna liikmed vahetuvad iga 500 m. järel., teatevahetusest annab märku kohtunik. Soorituse järjekord : 2N + 3M, raskusaste naistel - 6 , meestel - 10. Võistluse käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohtunikekogu.

3. ala - kabe

19. märts 2017 a. Kiili Gümnaasiumi söökla
Registreerimine kell 10:30
Võistluse algus kell 11:00

Mängitakse vene kabet. Võistlus viiakse läbi turniirisüsteemis. Kõik võistkonnad mängivad omavahel läbi. Ajakontroll on 10 minutit partiile. Võistkonnas 2 meest ja 1 naine. Laudade järjestus pannakse paika enne turniiri algust ja turniiri käigus seda muuta ei tohi. Võitjaks tuleb enam punkte kogunud võistkond. Võrdsete punktide arvu korral otsustab võistkondade omavaheline mäng, selle võrdsuse korral 1 laud, 2 laud, 3 laud. Võistluse käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohtunikekogu.

4. ala - sulgpall

19. märts 2017 a. Kiili Gümnaasiumi spordihall.
Registreerimine kell 10:30
Võistluste algus kell 11:00

Võistkonda kuulub 2 meest ja 1 naine. Võisteldakse meesüksikmängus ja segapaarismängus. Võistluse käigus meesmängijaid vahetada ei tohi. Võistlus viiakse läbi turniirisüsteemis, kõik võistkonnad mängivad omavahel läbi. Mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt. Mängitakse 1 sett ja võidab mängija või mängijad, kes saavutab või saavutavad 21 punkti. Iga üksikmängu võit annab turniiritabelisse ühe punkti ja segapaarismängu võit annab turniiritabelisse 2 punkti., võrdsete punktide korral on otsustavaks omavaheline mäng, surnud ringi korral võidetud ja kaotatud punktide vahe. Sõltuvalt osalejate arvust on korraldajal kohapeal õigus muuta mängude kestust. Võistluse käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohtunikekogu.

5. ala - laste kombineeritud teatevõistlus

16. aprill 2017 a. Kiili Gümnaasiumi Spordihall.
Registreerimine kell 09:30
Algus kell 10:00

Võistkonna suurus : I klassi T + I klassi P + II klassi T + II klassi P + III klassi T + III klassi P

6. ala - lauatennis

16. aprill 2017 a. Kiili Gümnaasiumi Spordihall
Registreerimine kell 11:30
Algus kell 12:00

Võistkonna suurus 2 meest ja 2 naist. Võisteldakse nais- ja meesüksikmängus ja segapaarismängus. Üksikmängus osaleja ei tohi paarismängus võistelda ja vastupidi. Võistlus viiakse läbi turniirisüsteemis. Kõik võistkonnad mängivad omavahel läbi. Mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt. Seti võidab mängija ( paar ), kes saavutab 11 punkti ja vähemalt 2-punktilise eduseisu. Mängu võitmiseks on tarvis kaks setivõitu kolmest. Iga üksik- ja paarismängu võit annab turniiritabelisse ühe punkti, võrdsete punktide korral on otsustavaks omavaheline mäng, surnud ringi korral võidetud ja kaotatud punktide vahe. Sõltuvalt osalejate arvust on korraldajal kohapeal õigus muuta mängude kestust. Võistluse käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohtunikekogu.

7. ala - kardisõit

20. mai 2017 a. LaitseRallyPark
Registreerimine kell 11:30
Algus kell 12:00

Võistkonnas 2 meest ja 1 naine. Sõidetakse 8 minutit. Arvesse läheb parim ringiaeg. Ringiajad liidetakse ja selguvad parimad võistkonnad.


8. ala - laskmine - Kiili Sporting

21. mai 2017 a. Männiku Jahilasketiir, Männiku

Võistkonnas 2 meest ja 1 naine.

Võistlus toimub jahipüssiga. Oma püss on lubatud. Kellel ei ole, saab püssi kohapealt.

Harjutus ja reeglid: 10 märki trenni, 15 märki võistlus

Märkide arv: 15 märki

Info:    Võimalus teha eelnevalt trenni :  www.tiir.ee

Lisainfo :

Andres Ratassepp - tel. 5349 8251
Sergei Kivi - tel. 5348 4155

 1. vahetus : Kiili  I, Nabala-Paekna, Luige-Sausti, Metsanurga, Lähtse, Kiili Keerulised
  Registreerimine kell 10:30
  Algus kell 11:00
   
 2. vahetus : Kiili 2, Kiili Noored, Sõmerlased, Kangru, Vaela-Mõisaküla, Maksimaa
  Registreerimine kell 12:30
  Algus kell 13:00

9. ala - discgolf

10. juuni 2017 a. Saku Discgolfipark ( Staadioni 1 , Saku Motoklubi parkla )
Registreerimine : 10:30
Algus : 11:00

Korraldaja ja peakohtunik: Marko Saviauk ( tel. nr 5129581 )

Võistkonnas 2 meest ja 1 naine. Võistkondlik koht saadakse, kui liidetakse kokku kõikide meeskonna liikmete koha punktid. Juhul kui võistkonnad jäävad viiki, siis otsustab võistkonna naisliikme punktid. Discgolfi varustuse saab koha pealt, kellel ei ole.


10. ala - kergejõustik

10. juuni 2017 a. Kiili Gümnaasiumi staadion.
Registreerimine : 11:30
Algus : 12:00

Võistkonnas 2 meest ja 1 naine.  Alad : kaugushüpe, kuulitõuge, 400 m. ( mehed ), 200 m. ( naised ). Iga võistleja osaleb kõigil 3 alal. Punktiarvestus toimub mitmevõistluse punktitabeli alusel ( mehed 10- võistluse tabeli  ja naised 7-võistluse tabeli alusel ). Võidab võistkond, kes kogub rohkem punkte. Võrdsete punktide korral otsustab naisvõistleja punktid. Selle võrdsuse korral otsustab meeste 400 m. punktid, siis kaugushüppe ja siis kuulitõuke punktid. Kaugushüppes ja kuulitõukes on igal võistlejal 3 katset. Jooksudistantsidel on lubatud 1 valelähe, teisel valelähtel võistleja diskvalitseeritakse. Võistluse käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohtunikekogu.

11. ala - orienteerumine

15. juuni 2017 a. Männiku Krossirada, Tallinna Orienteerumisneljapäevaku raames.
Registreerimine kell 17:45 - 18:00
Esimese stardi aeg orienteeruvalt kell 18:30

VÕISTLUS: Võistlusalaks on valikorienteerumine, kus tuleb kontrollaja 1h jooksul läbida nii palju kontrollpunkte kui võimalik. Iga läbitud kontrollpunkt annab osalejale 3 plusspunkti. Iga kontrollaja ületanud alanud minut annab osalejale ühe miinuspunkti. Osaleja tulemus saadakse  plusspunktidest miinuspunktide lahutamise teel. Punktide võrdsuse korral määrab paremuse väiksem aeg.

Võistkonnas 2 meest ja 1 naine. Võistkonna tulemuseks on kõigi osalejate tulemuste summa, vajadusel summeeritakse ka osalejate ajad.

START: Start toimub kolme 10 minutiliste vahedega ühisstardina. Igas ühisstardis on igast võistkonnast üks liige. Kaardi saab võistleja peale stardiaja käivitumist.

VÕISTLUSVARUSTUS: Võistluskaardi ja elektroonilise märkevahendi saavad osalejad korraldajailt.

NB! Igal võistlejal palun kaasa võtta kell ( või mobiil või mõni muu ese, millega saab aega arvestada )