Kiili Leht 2016

Kiili Leht on valla elanike peamine infoallikas - vastavalt 2005. aastal tehtud küsitlusele loeb seda pea 100% valla elanikest. 2006. aasta algusest on Kiili Leht täisvärviline ja tiraažiga 1700 eksemplari. Leht jõuab tasuta kõigi valla elanike postkastidesse, kojukannet teostab AS Eesti Post.

Kiili Lehe toimetaja on Marko Tooming, tel: 646 2215, e-mail: marko@harjuelu.ee.
Leht ilmub kord kuus (leht ei ilmu juulis).

Kiili Leht on parim reklaamikanal Kiili vallas!

Kiili Lehe numbrid on avaldatud pdf-formaadis.
NB! Allalaadimise kiirendamiseks on fotod ja reklaamid failis madalama resolutsiooniga, kui trükitud lehes!