Kiili-Saku mälumängu ühisliiga

Sellest hooajast alustab Kiili – Saku mälumängu ühisliiga. Mängud toimuvad oktoobrist 2014 aprillini 2015 iga kuu teisel esmaspäeval kell 19.00 vaheldumisi Saku Valla Majas ja Kiili Gümnaasiumi sööklas.

Mäng koosneb seitsmest voorust.
Igas voorus küsitakse 35 erinevate valdkondade küsimust, mis antakse lauda 5 kaupa.
Vastamisaega igale plokile on 7 minutit.
Mälumängus võivad osaleda vabalt moodustunud võistkonnad Saku ja Kiili valla valla asutustest, küladest või sõpruskondadest. Võistkond koosneb neljast liikmest.
Võitja selgub viimases voorus, parimaid autasustatakse.

Mängu juhivad kilbarid Allar Viivik ja Mart Vellama.

Mängud toimuvad:

13.10 I voor Sakus
10.11 II voor Kiilis
8.12 III voor Sakus
12.01 IV voor Kiili
9.02 V voor Sakus
9.03 VI voor Kiilis
13.04 finaalmäng Sakus

Registreeru algava 2014-2015 hooaja mängu kadi@kiilivald.ee