Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.

Jäätmeid tekib iga päev igas inimtegevuse valdkonnas. Et keskkond säiliks võimalikult puhtana ja elamiskõlbulikuna, on meil oma tegevustega vajalik eelkõige jäätmeteket vältida või vähendada tekkivate jäätmete hulka ja ohtlikkust, seejärel juba tekkinud jäätmeid taaskasutada ning alles viimases järjekorras suunata neid ladestamisele.

Rehvide vastuvõtt

Vastavalt Kiili vallavalitsuse ja Tallinna linnavalitsuse vahel sõlmitud jäätmejaamade kasutamise lepingule, saavad Kiili valla elanikud vanu rehve tasuta ära anda Tallinna linnas asuvates järgmistes jäätmejaamades (www.tallinn.ee/est/Jaatmejaamad-Tallinnas):

  1. Rahumäe- Rahumäe tee 5a, tel 529 3020, (avatud: E 10-15, T 14-19, K 14-19, N 14-19, L 10-15, P 10-15)
  2. Pääslüla - Raba tn 40, tel 15155, ( avatud E 14-19, K 8-13, R 14-19, L 10-15, P 10-15)

Vastu võetakse korraga kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi.

Lisaks jäätmejaamadele võetakse vanu rehve tasuta vastu MTÜ-ga Rehviringlus lepingut omavatelt rehvifirmadelt ning transpordiettevõtetelt.

Sobiva koha leiad siit: http://rehviringlus.ee/kogumisvork/kogumisvork

 

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i hinnakiri 2012.aastal

Pakendikoti teenus

Jäätmeseadus (avaneb uues aknas)

Keskkonnaministeerium (avaneb uues aknas)

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (avaneb uues aknas)

Eesti roheline liikumine (avaneb uues aknas)