Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.

Jäätmeid tekib iga päev igas inimtegevuse valdkonnas. Et keskkond säiliks võimalikult puhtana ja elamiskõlbulikuna, on meil oma tegevustega vajalik eelkõige jäätmeteket vältida või vähendada tekkivate jäätmete hulka ja ohtlikkust, seejärel juba tekkinud jäätmeid taaskasutada ning alles viimases järjekorras suunata neid ladestamisele.

Rehvide vastuvõtt

Rehvillit annab teada, et alates 16. maist 2016 on peatatud ajutiselt vanade rehvide vastu võtmine. (www.rehviliit.ee) Lähtuvalt eeltoodust ei võeta vanu rehve vastu Paeknas asuvas vastuvõtupunktis.

 

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i hinnakiri 2012.aastal

Pakendikoti teenus

Jäätmeseadus (avaneb uues aknas)

Keskkonnaministeerium (avaneb uues aknas)

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (avaneb uues aknas)

Eesti roheline liikumine (avaneb uues aknas)