Kiili vallas tegutsevad MTÜ-d

MTÜ Luige kandikeskus info@luigekandikeskus.ee
5669 4949
www.luigekandikeskus.ee
MTÜ Luige Küla Selts luigeselts@gmail.com
527 4836
www.luigekandikeskus.ee
MTÜ Lähtse Küla info@lahtse.org www.lahtse.org
MTÜ Rätsepa Infra indrek.grusdam@argi.ee  
MTÜ Nabala Küla nabalakyla@hot.ee
604 0504; 604 0294
 
MTÜ Oti Külaselts otikylaselts@gmail.com www.otikylaselts.ee
MTÜ Kangru Küla Selts kangrukyla@kangrukyla.ee www.kangrukyla.ee
MTÜ Sõmerlased somerukyla@gmail.com  
MTÜ Taga-Nabala Külad milvikoplie@hot.ee
5648 7592; 529 7736
 
MTÜ Vaela Külakoda info@vaelakulakoda.ee
5345 1410
www.vaelakulakoda.ee
Uus-Vargamäe Küla Selts hannes.keller@gmail.com
516 7399
 
MTÜ Kiili Maksimaa Külaselts kriks@neti.ee
511 3235
www.hot.ee/maksimaa
MTÜ Mareti tormi@raidkivi.ee  
MTÜ Toompihla KÜ toompihla@gmail.com  
     
MTÜ Kiili Spordiklubi mikk@kiilispordiklubi.ee
507 6992
www.kiilispordiklubi.ee
MTÜ Kiili Sulgpalliklubi kristo@kiilisulgpall.ee
5624 2282
www.kiilisulgpall.ee
MTÜ Pesapalliklubi Kiili Pantrid tauno.koppel@kiilipantrid.ee
5850 0607
www.kiilipantrid.ee
MTÜ SK Tats mtatrik@hotmail.com  
MTÜ Jalgpalliklubi Kiili jkkiili@hot.ee
502 5648
 
     
Kiili-Nabala Tuletõrje- ja Päästeselts kiilinabala.tps@gmail.com
5344 6710
 
Kiili Jahiselts Sergei Kivi
504 3336
 
KIILI JAHILASKESPORDIKLUBI Sergei Kivi
504 3336
 
MTÜ Harju Jahindusklubi harjuselts@hot.ee
502 7098
 
MTÜ Kiili Ettevõtjate Liit kel@kel.ee
502 3240
www.kel.ee
MTÜ Kiili Naisselts kiilinaisselts@gmail.com
510 1780
kiilinaised.blogspot.com
Kiili Arengu Selts aimur.liiva@kiilivald.ee
5560 8303