Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Puurkaevu ja puuraugu rajamiseks on nõutav ehitusseadustiku kohane ehitusluba. Enne ehitusloa taotlemist peab puurkaevu või puuraugu rajamist kavandav isik esitama vallavalitsusele nõuetekohase puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse.

Kestvus:

Kiili Vallavalitsus kooskõlastab rajatava puurkaevu või puuraugu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse kättesaamisest arvates. Otsus väljastatakse taotluse esitajale kas kirjaga või e-postiga.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Siiri Treimann, siiri.treimann@kiilivald.ee, tel 679 0278

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Kiili valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kiili vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Viide: