Ametnikud

Kodanike vastuvõtt - K 14.00-18.00 N 9.00-12.00


Ann Vahtramäe
Sotsiaalnõunik
(osakonna juhataja)

679 0265
ann.vahtramae@kiilivald.ee
 

Talvi Aruaas
Sotsiaalhoolekandetöötaja 

679 0245, 5300 2161
talvi.aruaas@kiilivald.ee

Eakad ja puuetega isikud, isiklikud abivahendid, kodu- ja asutushoolduse küsimused, isikute ja leibkondade hooldus-, toetus- ning teenusvajaduse hindamine.

Egle Välba
Noorsoo-ja lastekaitsespetsialist

 

679 0246
egle.valba@kiilivald.ee

Vanemliku hoolitsuseta laste õiguste kaitse ja nendele abi tagamine, koolikohustuse mittetäitmine, perekonnas hooldamine, eestkoste seadmine, õpilaste spordiringi toetus, lepingute vormistamine Kiili valla spordiklubidega õpilaste sporditegevuse toetamiseks, rahvusvahelistel õpilasüritustel osalevate õpilaste toetuse taotluste vastu võtmine ja menetlemine.

Merili Eikner
Lastekaitsespetsialist
(töösuhe peatunud,
lapsehoolduspuhkusel)

 

679 0246
merili.eikner@kiilivald.ee

Vanemliku hoolitsuseta laste õiguste kaitse ja nendele abi tagamine, koolikohustuse mittetäitmine, perekonnas hooldamine, eestkoste seadmine.
 

Sotsiaalosakond annab teavet sotsiaalabi saamise võimalustest Kiili vallas.
Korraldab eestkostet, hooldust, sotsiaaltoetuste maksmist ja sotsiaalteenuste osutamist.