Uudised ja teated

Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 19.06.2017 kuni 03.07.2017

Annuksemaa katastriüksus asub Harjumaal Kiili vallas Lähtse külas, Kiili alevist kagusuunas, 11115 Kurna - Tuhala tee ääres jäädes sellest põhjasuunas. Kaugus Kiili alevi keskusest ca 2,5km,...

Projekteerimistingimustega nr 1711802/03362 Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul.  26.06.2008 kehtestas Kiili Vallavolikogu otsusega nr 53 Nurga,...

Kohanime määramine, Lähtse tee

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lg 8 avalikustab vallavalitsus kohanime määramise eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame 07. juuniks 2017.a.

Aknaklaasi kogumisring

Kiili valla elanikud saavad vana aknaklaasi tasuta ära anda 03. juunil 2017.a. Kogumismahutid asuvad järgmistes kohtades: Paekna küla, bussipeatuse juures kell 9.00-13.00 Kiili...

Harjumaa Ühistranspordikeskuse teade

 Alates 24.05.2017 teostavate teetööde käigus toimub Tallinna ringteel Kurna – Luige lõigul Jüri suunalise teelõigu sulgemine (tegemist on sama teelõiguga, mis eelmisel suvel oli teekatte...

Alustatakse Kiili alevis Põllu tänava ja Põllu põik tänavavalgustuse ehitustöödega

18.05.2017 alustatakse Kiili alevis Põllu tänava ja Põllu põik tänavavalgustuse ehitustöödega. Kaevetöid teostatakse 7T lintekskavaatoriga (laius 2,5m, kõrgus 2,5m) Tänav jääb  kogu...

17.mail toimub Kiilis Filter Temposõidu Karikasarja 2. etapp

Täna, 17. mail toimub Kiilis Filter Temposõidu Karikasarja 2. etapp , täpne marsruut näidatud liikluskorraldusjoonisel. Võistlus on vahemikus 17:00 kuni 21:00. Ettevalmistused on kell 12:00...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. mail 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. mail 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid ) algusega kell 17:00. ...

Igaaastane tasuta koerte-kasside vaktsineerimine marutaudi vastu 27. mail 2017

Igaaastane tasuta koerte-kasside vaktsineerimine marutaudi vastu toimub laupäev 27. mail 2017 järgmiselt: 10.00-11.15 - Kiili vallamaja ees 11.25-11.45 - Lähtse bussipeatuses 11.50-12.10...

Hange Kiili vallas Mõisakülas Väljamäe tee 9 katastriüksusele valgustatud terviseraja tööprojekti koostamine

Kiili vallavalitsus kuulutab välja hanke Kiili vallas Mõisakülas Väljamäe tee 9 katastriüksusele valgustatud terviseraja tööprojekti koostaja leidmiseks. 1. Üldandmed 1.1 Hankija nimi ja...

Kiili Vallavalitsus annab avalikul kirjalikul enampakkumisel rendile kinnisasja Tüüstre tee 4

Kiili vallavalitsus teatab, et lähtudes Kiili Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 11 "Kiili valla vallavara valitsemise kord" ning võttes aluseks Kiili Vallavalitsuse 14.03.2017 korralduse nr...

Kiili vallas riigiteede ääres olevate bussipeatuste ja Lähtse ülekäigukoha päikesetoitega tänavavalgustitega valgustamiseks projekteerija leidmiseks

Kiili vallavalitsus kuulutab välja hanke Kiili vallas riigiteede ääres olevate bussipeatuste ja Lähtse ülekäigukoha  päikesetoitega tänavavalgustitega valgustamiseks projekteerija...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. aprillil 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. aprillil 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid ) algusega kell...

Harjumaal alustati kogu maakonda hõlmava lairibaühenduse projektiga DigiMaa

DigiMaa eesmärk on tagada kõigile Harjumaa kodudele, ettevõttetele ja asutustele võimalus liituda valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid...

Alates 14.aprillist 2017 hakkab kogu Eesti territooriumil kehtima tuleohtlik aeg

Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse andmetel ( http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart ) on kevadine tuleohu indeks üle-eestiliselt III-IV tuleohuklassi tasemel ning looduses on...

Tänasest saab taotleda hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest

SA Erametsakeskus PRESSITEADE 4.04.2017  Tänavu võtab Erametsakeskus Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi vastu 4.- 22. aprillini, nüüd on võimalik hüvitist taotleda ka...

Rehvide vastuvõtt

Vastavalt Kiili vallavalitsuse ja Tallinna linnavalitsuse vahel sõlmitud jäätmejaamade kasutamise lepingule, saavad Kiili valla elanikud vanu rehve tasuta ära anda Tallinna linnas asuvates...

Lägavedu põldudele

OÜ Pihlaka Farm annab teada, et sobiva ilma korral veetakse lähipäevil  Kiili sigalast läga Mõisaküla ja Vaele küla põldudele. Vabandatakse tekkida võivate ebamugavuste pärast.

Kiili Vallavalitsus annab avalikul kirjalikul enampakkumisel rendile kinnisasjad

Kiili vallavalitsus teatab, et lähtudes Kiili Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 11 "Kiili valla vallavara valitsemise kord" ning võttes aluseks Kiili Vallavalitsuse 14.03.2017 korralduse nr...