Uudised ja teated

Kiili Vallavalitsus annab avalikul kirjalikul enampakkumisel rendile kinnisasjad

Kiili vallavalitsus teatab, et lähtudes Kiili Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 11 "Kiili valla vallavara valitsemise kord" ning võttes aluseks Kiili Vallavalitsuse 14.03.2017 korralduse nr...

Projekteerimistingimustega nr 1711802/01821 Ilba ja Lepiku kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul.  Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu...

Luige alevikus Tamme tn 9, Tamme tn 15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1 detailplaneeringu avalik väljapanek 17.04.2017 – 17.05.2017, Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a

Detailplaneeringu ala asub Kiili vallas Luige aleviku põhjapoolses osas, Saku valla piiril. Detailplaneeringu ala asub Tamme tänava ääres, mis on ühenduses Tallinn-Rapla-Türi (tee nr 15)...

Vaela külas Kustavi maaüksuse detailplaneeringu (end. Kuusiku kinnistu detailplaneering) avalik väljapanek 17.04.2017 – 30.04.2017, Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a

Kustavu katastriüksus asub Kiili vallas, Vaela küla põhjaosas, ca 5km kaugusel Kiili alevist ja ca 7km kaugusel Tallinna linnast. Juurdepääs planeeringu alale on 11115 Kurna-Tuhala teelt. Kiili...

16.03.2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 8 Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Planeeritava maa-ala suurus on 10,30 ha. Paali katastriüksus asub Kiili valla keskosas, Lähtse kulas, ca 1km kaugusel Kiili alevist. Juurdepääs planeeringu alale on 11115 Kurna-Tuhala teelt. ...

16.03.2017 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 5 Mõisakülas Papimetsa kinnistu detailplaneeringu mittekehtestamine

Kiili Vallavalitsuse 19.06.2012 korraldusega nr 254 algatati Mõisakülas Papimetsa kinnistu detailplaneering. Planeeringuala asub Kiili valla põhjapoolses osas Mõisaküla külas Rae valla piiri...

Biolagunevate aia-ja haljastujäätmete äravedu Kiili vallast

01.01.2017 hakkas kehtima uus korraldatud jäätmeveo leping, mis võimaldab Kiili valla haldusterritooriumil tasuta üle anda biolagunevad aia- ja haljastujäätmeid. Biolagunevad aia- ja...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. märtsil 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. märtsil 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid ) algusega kell...

Ühistranspordi muudatused seoses kaitsejõudude paraadiga 23.-24.veebruar 2017

Seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamiseks korraldatava kaitsejõudude paraadi peaprooviga 23. veebruaril 2017 kella 19.00-st kuni 24.00-ni ning paraadiga 24. veebruaril 2017 kella...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. veebruaril 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. veebruaril 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid ) algusega kell...

Kiili Vallavalitsus kuulutab välja "Kiili valla aasta tegu 2016" hääletuse

Facebooki grupp Kiili Valla Elanikud Kolmapäeviti toimuv Kiili Laat Eakate päevakeskuse avamine 5000 elaniku piiri ületamine ja Kiili valla iseseisvuse säilitamine ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Harju maakond Kiili vald Sõmeru küla Pireti kinnisasi (30401:001:2554; 3,17 ha; (M)) alghind 8 880.-, tagatisraha 880.-; Harju maakond Kiili vald Sõmeru küla Suurematsu kinnisasi...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Harju maakond Kiili vald Sõmeru küla Säde kinnisasi (30401:001:2644; 5,07 ha; kasutusala pindala4,85 ha; (M)) alghind 310.-, tagatisraha 78.-; Harju maakond Kiili vald Metsanurga küla...

Kiili Vallavalitsus palub esitada kandidaate tiitlile "Aasta tegu 2016"

Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele või juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega....

10.01.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 6 Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeeritava maa-ala suurus on 6692 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on Tõnnu katastriüksusele (katastritunnus 30401:001:1264) ehitusõiguse seadmine ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja 2 kuni...

10.01.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 5 Sausti külas Saurustemaa teemapargi detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringuga on 7,98 hektari suurune ala – Konga 100% maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus, kavandatud muuta 60% üldkasutatava maa sihtotstarbeks (017; Üm) ning 40% ühiskondlike...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid ) algusega kell...

Kiili valla kaasava eelarve 2017 hääletus

Kiili Vallavalitsus annab teada, et tänasest kuni 15. jaanuarini on avatud Kiili valla kaasava eelarve raames laekunud ettepanekute üle hääletamine. Hääletada saab ID-kaardi või Mobiil-ID abil...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Harju maakond Kiili vald Metsanurga küla Made kinnisasi (30401:003:0624; 4,59 ha; (M)) alghind 3 580.-, tagatisraha 350.- Harju maakond Kiili vald Mõisaküla Teeääre kinnisasi...

Alustati Väljamäe tee 9 terviseraja trassi raietöödega

MTÜ Oti Külaselts alustas Kiili vallavalitsuse poolt väljastatud raieloa nr 9-11.7/1 alusel Väljamäe tee 9 katastriüksusele rajatava terviseraja trassi puhastamist. Raie ulatus on määratud...