Uudised ja teated

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. veebruaril 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. veebruaril 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid ) algusega kell...

Kiili Vallavalitsus kuulutab välja "Kiili valla aasta tegu 2016" hääletuse

Facebooki grupp Kiili Valla Elanikud Kolmapäeviti toimuv Kiili Laat Eakate päevakeskuse avamine 5000 elaniku piiri ületamine ja Kiili valla iseseisvuse säilitamine ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Harju maakond Kiili vald Sõmeru küla Pireti kinnisasi (30401:001:2554; 3,17 ha; (M)) alghind 8 880.-, tagatisraha 880.-; Harju maakond Kiili vald Sõmeru küla Suurematsu kinnisasi...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Harju maakond Kiili vald Sõmeru küla Säde kinnisasi (30401:001:2644; 5,07 ha; kasutusala pindala4,85 ha; (M)) alghind 310.-, tagatisraha 78.-; Harju maakond Kiili vald Metsanurga küla...

Kiili Vallavalitsus palub esitada kandidaate tiitlile "Aasta tegu 2016"

Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele või juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega....

10.01.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 6 Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu koostamise algatamine

Planeeritava maa-ala suurus on 6692 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on Tõnnu katastriüksusele (katastritunnus 30401:001:1264) ehitusõiguse seadmine ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja 2 kuni...

10.01.2017 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 5 Sausti külas Saurustemaa teemapargi detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringuga on 7,98 hektari suurune ala – Konga 100% maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus, kavandatud muuta 60% üldkasutatava maa sihtotstarbeks (017; Üm) ning 40% ühiskondlike...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2017.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2017.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid ) algusega kell...

Kiili valla kaasava eelarve 2017 hääletus

Kiili Vallavalitsus annab teada, et tänasest kuni 15. jaanuarini on avatud Kiili valla kaasava eelarve raames laekunud ettepanekute üle hääletamine. Hääletada saab ID-kaardi või Mobiil-ID abil...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Harju maakond Kiili vald Metsanurga küla Made kinnisasi (30401:003:0624; 4,59 ha; (M)) alghind 3 580.-, tagatisraha 350.- Harju maakond Kiili vald Mõisaküla Teeääre kinnisasi...

Alustati Väljamäe tee 9 terviseraja trassi raietöödega

MTÜ Oti Külaselts alustas Kiili vallavalitsuse poolt väljastatud raieloa nr 9-11.7/1 alusel Väljamäe tee 9 katastriüksusele rajatava terviseraja trassi puhastamist. Raie ulatus on määratud...

Kuhu panna vana jõulupuu?

Mõned võimalused, kuidas saada lahti vanast jõulupuust: tükelda vana kuusk ja pane tükid oma aias kompostikasti või -hunnikusse; tükelda vana kuusk, pane tükid prügikotti ja vii...

Kiili Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Kurna tee 16a, Kiili alev

Kiili vallavalitsus teatab, et lähtudes Kiili Vallavolikogu 21.08.2014 otsusest nr 24 ja Kiili Vallavolikogu 23.10.2014 otsusest nr 28 müüb Kiili Vallavalitsus avalikul kirjalikul enampakkumisel...

Kiili Vallavalitsuse 28.06.2016 korralduse nr 380 „Lasteaia tn 26, Kooli tn 2, Nabala tee 14, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu koostamine” muutmise korraldus

28.06.2016 korraldusega nr 380 algatas Kiili Vallavalitsus Lasteaia tn 26, Kooli tn 2, Nabala tee 14, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu...

Kiili vallavalitsus ootab pakkumisi raietöödele Mõisakülas Valjamäe tee 9 katastriüksusel

Kiili vallavalitsus soovib pakkumust Mõisakülas Valjamäe tee 9 katastriüksusel kavandatava terviseraja trassi raietöö tegemiseks. Töö lõpetamise tähtaeg on hiljemalt 30.märts 2017. ...

Kiili Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Miilimäe, Piissoo küla

Kiili vallavalitsus teatab, et lähtudes Kiili Vallavolikogu 21.03.2013 otsusest nr 14 müüb Kiili Vallavalitsus avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu: Miilimäe, Piissoo küla ...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. detsembril 2016.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. detsembril 2016.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid ) algusega kell...

Kiili Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi „Kaasav eelarve 2017“

Kõigil Kiili valla registris olevatel vähemalt 16-aastastel elanikel on kaasava eelarve raames võimalik pakkuda välja ideid ning nende üle hääletada. Kiili valla 2017. aasta eelarves on selleks...

Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 16.12.2016 kuni 16.01.2017

Planeeritav maa-ala asub Lähtse külas. Planeeritava maa-ala suurus on 10,30 ha. Ehitisregistri andmetel maaüksusel hooned puuduvad. Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Paali maaüksuse...

Jõulutoetustest vallas

Ühekordset rahalist toetust 65 eurot on võimalik taotleda kolme- ja enamalapselistel peredel, puudega lastega peredel, vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste- ja hooldusperedel, kelle elukohaks...