Uudised ja teated

1.märtsil 2018 jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „ Hajaasustuse programm ", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu hajaasustuse programmi. ...

Hajaasustuse programm 2018

1.märtsil 2018 jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „ Hajaasustuse programm ", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu hajaasustuse programmi. ...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 24.09.2018 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 1811002/09879,...

Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kullerkupu tn 22, Kangru alevik

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 24.09.2018 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 1811002/09879,...

Detailplaneeringu on koostanud Guru Projekt OÜ, töö nr DP 140-2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 6,35 ha. ...

Lähtse külas Niidi tee 7 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 05.11.2018 kuni 19.11.2018

Detailplaneeringu on koostanud Guru Projekt OÜ, töö nr DP 140-2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas. Planeeringuala suurus on ca 6,35 ha. ...

30.03.2004 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 177 "Aaviku maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati Aaviku maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Alates...

Kiili Vallavalitsuse 09.10.2018 korraldusega nr 331 lõpetati Aaviku maaüksuse detailplaneeringu koostamine

30.03.2004 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 177 "Aaviku maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati Aaviku maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Alates...

Kiili vallavalitsus annab teada, et 2018. aasta sügisel saavad Kiili alevis, Luige ja Kangru alevikes ning Vaela külas olevate kruntide omanikud anda ära oma krundilt kokku kogutud puulehed,...

2018. a sügisene lehtede äravedu Luigelt, Kangrust, Kiilist ja Vaelast

Kiili vallavalitsus annab teada, et 2018. aasta sügisel saavad Kiili alevis, Luige ja Kangru alevikes ning Vaela külas olevate kruntide omanikud anda ära oma krundilt kokku kogutud puulehed,...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 11. oktoobril 2018.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2018-08/02...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 11. oktoobril 2018.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 11. oktoobril 2018.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00. Päevakord : Määruse eelnõu nr 2018-08/02...

27.09.2004 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 539 "Kajaka I kinnistu ja Pajumäe mü osalise detailplaneeringu koostamise algatamine, koostamise ja finantseerimise õigus andmine" algatati Kajaka...

Kiili Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 333 lõpetati Kajaka I kinnistu ja Pajumäe mü osalise detailplaneeringu koostamine

27.09.2004 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 539 "Kajaka I kinnistu ja Pajumäe mü osalise detailplaneeringu koostamise algatamine, koostamise ja finantseerimise õigus andmine" algatati Kajaka...

08.06.2004 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 344 "Loovälja II ja IV kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati Loovälja II ja IV kinnistute detailplaneeringu koostamine....

Kiili Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 332 lõpetati Loovälja II ja IV kinnistute ning Loovälja V ja I kinnistute detailplaneeringute koostamine

08.06.2004 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 344 "Loovälja II ja IV kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati Loovälja II ja IV kinnistute detailplaneeringu koostamine....

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 20.06.2011...

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 1811002/08367 Kiili tehnopargi detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 20.06.2011...

Detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, töö nr Töö nr 11/17. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on ca 20841m2. ...

Vaela külas Laura detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 29.10.2018 kuni 12.11.2018

Detailplaneeringu on koostanud Casa Planeeringud OÜ, töö nr Töö nr 11/17. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on ca 20841m2. ...

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 374 lõike 3 alusel koostanud Harju maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu ning on korraldamas selle...

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 374 lõike 3 alusel koostanud Harju maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu ning on korraldamas selle...

Ohtlike jäätmete (värvid, lahustid, ravimid, mürgid, akud, patareid, päevavalguslambid jne) ja koduelektroonika (sh.külmikud) kogumine ja äravedu toimub laupäeval, 06.oktoobril 2018. Teenus on...

Ohtlikud jäätmed ja koduelektroonika

Ohtlike jäätmete (värvid, lahustid, ravimid, mürgid, akud, patareid, päevavalguslambid jne) ja koduelektroonika (sh.külmikud) kogumine ja äravedu toimub laupäeval, 06.oktoobril 2018. Teenus on...

Sellel sügisel saavad eraisikud ära anda asbesti sisaldavaid jäätmeid (sh eterniiti). Töö paremaks korraldamiseks palume teenuse soovijatel hiljemalt 09.oktoobriks vallavalitsusele (...

Asbesti sisaldavad jäätmed (sh eterniit)

Sellel sügisel saavad eraisikud ära anda asbesti sisaldavaid jäätmeid (sh eterniiti). Töö paremaks korraldamiseks palume teenuse soovijatel hiljemalt 09.oktoobriks vallavalitsusele (...

Vastavalt Kiili Vallavolikogu poolt kehtestatud Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjale, peavad kõik Kiili vallas elavad koerad ja kassid olema kiibistatud...

Kasuta soodsat võimalust koerale ja kassile kiibi panemiseks ja nende steriliseerimiseks

Vastavalt Kiili Vallavolikogu poolt kehtestatud Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjale, peavad kõik Kiili vallas elavad koerad ja kassid olema kiibistatud...

Kiili Vallavalitsus tellis 2018.aastal Luige aleviku kraavide seisukorra hinnangu, mille alusel saab hakata kraave korda tegema. Hinnanguga saab tutvuda siin .

Luige aleviku kraavide seisukorra hinnang 2018. aastal

Kiili Vallavalitsus tellis 2018.aastal Luige aleviku kraavide seisukorra hinnangu, mille alusel saab hakata kraave korda tegema. Hinnanguga saab tutvuda siin .

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Nabala külas. Planeeringuala suurus on ca 14,23ha. ...

Üldplaneeringut muutva Jõeääre detailplaneeringu eskiis avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2017. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Nabala külas. Planeeringuala suurus on ca 14,23ha. ...

Kiili vald on osa korraldatud jäätmeveo piirkonnast, mida teenindab täna AS Eesti Keskkonnateenused. Jäätmeveo teenuse pakkuja on andnud klientidele teada, et kavatseb lõpetada ühepoolselt...

Korraldatud jäätmevedu Kiili vallas

Kiili vald on osa korraldatud jäätmeveo piirkonnast, mida teenindab täna AS Eesti Keskkonnateenused. Jäätmeveo teenuse pakkuja on andnud klientidele teada, et kavatseb lõpetada ühepoolselt...

Päevakord : Määruse eelnõu nr 2018-09/01 Kiili Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord, I lugemine, ettekanne volikogu esimees Merje Volt; Ettekanne...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. septembril 2018.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Päevakord : Määruse eelnõu nr 2018-09/01 Kiili Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord, I lugemine, ettekanne volikogu esimees Merje Volt; Ettekanne...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Taotluste vastuvõtt algas...

KIK avas taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Taotluste vastuvõtt algas...