Uue arengukava koostamine

Lehel on ära toodud Kiili valla arengukava koostamisega seonduvad materjalid. Tegemist on seminaride/arutelude käigus välja pakutud mõtetega, mis ei ole lõplikud.

Arengukava eelnõu valmib augusti alguses.

Küsimuste ja ettepanekutega palume pöörduda:

Jaan Urb
OÜ Cumulus Consulting
arengukava koostamise projektijuht
jaan.urb@cumulus.ee

Materjalid

Juhtrühma koosolekud:

Valdkondlikud arutelud:

Arenguseminar (14.06.2018)