Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul, Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsuse esitati 05.04.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/04068, millega soovitakse täpsustada Rätsepa maaüksuse detailplaneeringus pos. D7 (Rätsepa tee 13) hoonestusala suurendamist ja seda ~2% protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.

11.05.2021 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili Vallavalitsuse projektikomisjon ning otsustas, et Rätsepa maaüksuse detailplaneeringus esitatud hoonestusala suurendamine Pos. D7 (Rätsepa tee 13) on põhjendatud.

Nimetatud hoonestus tingimuse muutmine ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust, ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi, ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 24.05.2021 kuni 07.06.2021.