Avatud menetlusega projekteerimisteated

« Tagasi

Projekteerimistingimustega Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul.  Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 12.09.2000 otsust nr 29 „ Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine".

Kiili Vallavalitsuse poole pöördus 11.06.2018 taotlusega nr 1811002/06436 Kaido Viira ja Rasmus Parv sooviga täpsustada Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid. Taotleja sooviks on lubada kruntidele ligipääs lisaks ka Rätsepa teelt, mis detailplaneeringu järgselt on ainult Meistri teelt.

24.07.2018 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et kruntide Meistri tee 7 ja Meistri tee 9 täiendavate ligipääsude lubamine Rätsepa teelt ei mõjuta Rätsepa elamukvartali teiste kruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.
Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 7 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid. Käesoleva korraldusega lubatakse kruntide Meistri tee 7 ja Meistri tee 9 ligipääsud rajada Rätsepa teelt. Selline detailplaneeringu muutmine ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

Projekteerimistingimuste eelnõuga tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja veebilehel: www.kiilivald.ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusega-projekteerimisteated

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 17.08.2018 kuni 31.08.2018.