Detailplaneeringute teated

« Tagasi

20. oktoober 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 340 Mõisakülas Orumäe detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 20190408.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas.
Planeeringuala suurus on ca 2 ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale elamumaa krundile ehitusõiguse määramine. Krundile määratakse ehitusõigus 1 eluhoone (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ja 3 abihoone (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5 m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kokku kuni 500 m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteed (ligipääs alates Kuke-Ihuvere tee ja Eromaa-Sääse tee ristilt), parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. 

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1041