Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kangru alevikus Viirpuu tn 1 ja Viirpuu tn 3 detailplaneeringu eskiis avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hirundo, töö nr 1-05.04.2016.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus.
Planeeringuala suurus on ca 17211 m².

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 30.03.2020 kuni 30.04.2020. Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu eskiislahendusele 1 ettepanek. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 30.07.2020 kell 14:00 Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald. Eskiisi avalikul arutelul saavutati kompromisslahendused detailplaneeringu eskiislahendusele.