Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

« Tagasi

Mõisakülas Orumäe detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 28.09.2020 kuni 12.10.2020

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest.

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 20190408.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. 
Planeeringuala suurus on ca 2 ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale elamumaa krundile ehitusõiguse määramine. Krundile määratakse ehitusõigus 1 eluhoone (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9 m) ja 3 abihoone (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5 m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kokku kuni 500 m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteed (ligipääs alates Kuke-Ihuvere tee ja Eromaa-Sääse tee ristilt), parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. 

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame ajavahemikus 28.09.2020 kuni 12.10.2020.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1041