EVALD

Geoinfosüsteemi võimalused avalikule kasutajale

  1. Vaadata ja navigeerida (liigutada, suurendada ja vähendada) elektroonilist kaarti Eesti ala ulatuses. Elektrooniline kaart koosneb valitud aluskaardist ja sellele kuvatavast infost.
  2. Otsida mingi objekti asukohta aadressi, katastritunnuse või koordinaatide järgi.
  3. Otsida objekte kasutades kaardikihtidele koondatud infot.
  4. Kuvada kaardil kogu infokihtide menüüs asuvat infot..
  5. Otsida ja kuvada kaardil vallavalitsuse poolt avalikustatud mõõdistuste, planeeringute ja munitsipaalmaade infot.
  6. Joonistada kaardile täiendavaid punkte, jooni või alasid ajutiseks kasutamiseks.
  7. Salvestada kaardikuva pildina või url-aadressina. Kaardipildi saatmine e-mailile.
  8. Printida kaardikuva A3, A4 paberile valitud mõõtkavas.
  9. Mõõta vahemaid ja pindalasid.

Kiili valla geoinfosüsteemile pääseb ligi aadressi https://evald.ee/kiilivald/ kaudu (avaneb uues aknas).