Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

22. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 35 Tilluvälja IV, Tilluvälja V, Ringi, Ringikese, Aidamehe, Hansu ja Söödi kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 03.06.2008 korraldusega nr 210 on algatatud Vaela külas Tilluvälja IV, Tilluvälja V, Ringi, Ringikese, Aidamehe, Hansu ja Söödi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Tilluvälja IV (uus nimetus Tillupõllu, 30401:001:1949), Tilluvälja V (uus nimetus Tillupõllu, 30401:001:1951), Ringi (30401:001:1511), Ringikese (30401:001:1953), Aidamehe (30401:001:1166), Hansu (30401:001:0369) ja Söödi (uus nimetus Vaela tee 59, 30401:001:2019) kinnistu  planeeritava maa-ala tootmis- ja ärimaa kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.


2018

 • Kiili Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 18 lõpetati Kannikese 3, Kullerkupu 10, Kasteheina 30 ja Kangro IX osa kinnistute detailplaneeringu koostamine
 • Kiili Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 420 lõpetati Aiandi detailplaneeringu koostamine
 • Kiili Vallavalitsuse 09.10.2018 korraldusega nr 331 lõpetati Aaviku maaüksuse detailplaneeringu koostamine
 • Kiili Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 333 lõpetati Kajaka I kinnistu ja Pajumäe mü osalise detailplaneeringu koostamine
 • Kiili Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 332 lõpetati Loovälja II ja IV kinnistute ning Loovälja V ja I kinnistute detailplaneeringute koostamine
 • Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 294 lõpetati Ambuse detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 293 lõpetati Allika tn 31 detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 292 lõpetati Kiili alevis Kurna tee 7 detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 291 lõpetati Aiandi detailplaneeringu koostamine.

2016

 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 491 lõpetati Lepa 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 490 lõpetati Nurme kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 489 lõpetati Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 488 lõpetati Kivimäe kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 487 lõpetati Ruutu III kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 486 lõpetati Paju II kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 485 lõpetati Otsa II kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 484 lõpetati Mardihansu kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 483 lõpetati Ellamaa mü detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 482 lõpetati Kruusiaugu kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 481 lõpetati Võsa kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 480 lõpetati Raba kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 479 lõpetati Uusarupere ja Arupere mü detailplaneeringu  koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 478 lõpetati Pruuli mü osalise detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 252 lõpetati Lepiku I kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 251 lõpetati Hobustekopli kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 250 lõpetati Lepiku IV kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 249 lõpetati Uuetoa kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 248 lõpetati Kase kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 247 lõpetati Kuura kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 246 lõpetati Männi tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 245 lõpetati Väljamäe 29 maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 244 lõpetati Allika II maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 243 lõpetati Pentuška maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 242 lõpetati Välja maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 241 lõpetati Männi 11 maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 240 lõpetati A/ü Ööbiku krunt 8 detailplaneeringu koostamine.
 • Kiili Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 239 lõpetati Pärna II ja V maaüksuste detailplaneeringu koostamine.
 • 19. aprilli 2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 165 lõpetati Kannikese 3 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • 19. aprilli 2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 165 lõpetati Kangro I, Kangro IA, Kangro IB, Kangro II, Kangro IIA, Kangro III, Kangro IV, Kangro V, Kangro VIIA detailplaneeringu koostamine.
 • 19. aprilli 2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 165 lõpetati Kiili kalmistu (jätkuvalt reformimata riigimaa) detailplaneeringu koostamine.
 • 19. aprilli 2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 165 lõpetati Kõssiniidu kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu koostamine.
 • 19. aprilli 2016 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 164 lõpetati Uue-Matsi ja Kiivi kinnistu kinnistu detailplaneeringu koostamine Kiivi katastriüksusel (katastritunnus 30401:001:0858).

2015

 • 01. detsembri 2015 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 711 lõpetati Põldmäe I kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 • 01. septembri 2015 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 544 lõpetati Sarapuu tn 1 detailplaneeringu koostamine.

2014

 • 14. oktoobri 2014 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 551 lõpetati Kangru kinnistu detailplaneeringu koostamine.

2013

 • 12. novembri 2013 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 510 lõpetati Kurna tee 2, Vahtra tn 3 ja Vahtra tn 1 kinnistute detailplaneeringu koostamine.
 • 01. okstoobri 2013 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 366 lõpetati Viraku kinnistu detailplaneeringu koostamine.

2011

 • 20. detsembri 2011 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 634 lõpetati Vaska A-67 osalise detailplaneeringu koostamine.
 • 14. juuni 2011 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 226 lõpetati Jätkuvalt riigimaa Tedremäe maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
 • 14. juuni 2011 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 225 lõpetati Nabala tee 2a krundi piiri määramine ja Nabala tee 2b kinnistu detailplaneeringu koostamine.

2010

 • 19. oktoobri 2010 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 489 lõpetati Mihkli II, Krista, Rolandi, Helinurme, Kai kinnistu detailplaneeringu koostamine.

2005

 • 07. juuni 2005 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 271 lõpetati Männi 12 kinnistu ja jätkuvalt riigi maa osa detailplaneeringu koostamine.

2002

 • 05. novembri 2002 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 478 lõpetati Energia 8 maaüksuse detailplaneeringu koostamine.