Euroopa Parlamendi valimised 2019

Euroopa Parlamendi valimise häälte korduslugemise viib Kiili valla valimiskomisjon läbi 27. mail 2019 algusega kell 10:00 Kiili Vallavalitsuse koosolekute ruumis (Kiili alev, Nabala tee 2a).

Valimistoimingud ja tähtajad 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Kandidaadid Euroopa Parlamendi valimistel

26. mail toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel hääletamiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane ning kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud, ja isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannab vanglakaristust.

Kus saab valida?

Kiili vallas üks valimisjaoskond.
Valimisjaoskond nr 1
Valimispäeval, 26. mail, Kiili Gümnaasium, Kiili alev, Kiili vald.
Eelhääletamise päevadel, 20.-22. mail, Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald.
Hääletamine väljaspool elukohta eelhääletamise päevadel.
Jaoskonnakomisjoni esimees Benno Johanson
Kontakt: benno.johanson@kiilivald.ee, tel number: 5411 0022 

Millisesse valimisjaoskonda valima minna, saab kontrollida,  sisestades oma aadressi veebilehel https://valimised.rahvastikuregister.ee

Kes ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võib taotleda hääletamist kodus. Selleks  tuleb esitada põhjendatud kirjalik taotlus hiljemalt  valimispäeval kell 14. Valimispäeval saab esitada taotluse ka kell 9–14 oma valimisjaoskonda helistades.

Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta kuni eelhääletamise viimase päeva kella 14-ni esitada kirjaliku taotluse Kiili Vallavalitsusele (info@kiilivald.ee)

Millal saab valida?

16.-19. mail kell 12–20 saab eelhääletada Tallinnas riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades. Info hääletamiskohtade kohta on leitav www.valimised.ee.

16.-22. mail saab  elektrooniliselt hääletada e-aadressil www.valimised.ee. Hääletamine algab 16. mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. maini kell 18.00.

20.-22. mail kell 12–20 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Hääletada saab ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda – Kiili vallas valimisjaoskond nr 1.

Hääletamine valija asukohas korraldatakse ajavahemikus kell 9–20.

26. mail on valimispäev, hääletada saab kell 9.00–20. Sel ajal toimub ka kodus hääletamine.(Valimispäeval saab esitada taotluse ka kell 9–14 oma valimisjaoskonda helistades.)

 

Tarko Tuisk
Vallasekretär