GeoVeeb

GeoVeeb'i ülesanne on luua ülevaade omavalitsuse territooriumil teostatud mõõdistuste kohta ning tagada olemasolevale digitaalsele mõõdistusfailide arhiivile võimalikult lihtne ligipääs, seda nii omavalitsusametnikele kui ka nende poolt volitatud mõõdistusfirmadele.

Programm teostada ühtlasemat järelevalvet mõõdistuste kvaliteedi osas ning pakub ka failivahetuskeskkonda mõõdistusfirmadele.

Põhifunktsioonid:

  • programm võimaldab registreerida mõõdistusi (tekstiline üldinfo + digitaalsed mõõdistusfailid)
  • siduda mõõdistuse kohta käiva üldinfoga mõõdistatava ala asukoht kaardil
  • otsida mõõdistusi arhiivist nii tekstilise info põhjal, kui ka kaardi abil
  • laadida kasutajal oma arvutisse mõõdistusfaile

Kaardiliides võimaldab saada parema ülevaate sellest, milliseid mõõdistusi on meid huvitavas piirkonnas juba varem teostatud. Lisaks on võimalik näha mõõdistataval alal paiknevaid polügonomeetriapunkte ning katastripiire.

Kiili valla GeoVeeb (avaneb uues aknas)