Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenus ja teised sotsiaalteenused

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Lapsehoiuteenust ja teisi sotsiaalteenuseid osutatakse ja teenuse eest eraldatakse rahalisi vahendeid juhul, kui sihtrühma kuuluva lapse (raske või sügava puudega) elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiili vald. Erandina võib teenust osutada või teenuse eest eraldada rahalisi vahendeid Kiili vallas elavale lapsele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades teenuse osutamise ja/või teenuse rahastamise eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega. Teenuseid või rahalisi vahendeid võib kasutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.

Teenused: lapsehoiuteenuse, intervallhoiuteenuse, sotsiaaltransport, tugiisikuteenus, kodu kohandamise teenuse, erinevad teraapiad ja muud sotsialateenused, mis aitavad vähendada raske või sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi

Kestvus:

Sotsiaalteenuseid osutatakse või rahalisi vahendeid eraldatakse vallavalitsuse korralduse alusel. Teenuse eest tasutakse teenuseosutajale teenuseosutaja poolt esitatud arve alusel.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0246

Taotlemine

Elektrooniliselt:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Vajaminevad dokumendid:

Avaldus, millele on lisatud teenust taotleva isiku nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefen; teenusele suunatava lapse nimi, isikukood, elukoht; lapse arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta.

Avaldus: