« Tagasi

Alampalga tõus toob muutuse Kiili Lasteaia vanemate poolt kaetava kohatasu suuruses

Kiili Lasteaia kohatasu vanemate poolt kaetav osa on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammääraga ja moodustab sellest 20% kuus. Teenuste ja toodete hinnad on pidevas tõusus, seega on ootuspärane, et tõuseb ka palga alammäär. Alampalga tõus on 12% ehk 584 eurolt 654 euroni 2022 aastal.

2021 aastal oli ühe lapse tegelik kohatasu Kiili Lasteaias 417 eur/kuus, järgmisel aastal tõuseb see 425 euroni. Summa sisaldab õpetajate palkasid, hoonete halduskulusid, õppevahendeid, erispetsialistide olemasolu meie enda lasteaias kohapeal, ujumisvõimalust jne. Et väärtustada lasteaia õpetajate südamega tehtavat tööd, tõuseb uuest aastast ka nende töötasu. Hea ja kvaliteetse teenuse tagasmiseks on vajalik kõikide osapoolte panus ja koostöö.

Kui mõlemad vanemad on Kiili valda sisse kirjutatud, on kohatasu 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast; kui ühest perest käib lasteasutuses üheaegselt kaks last, siis teise lapse eest on vanema osalus 10% alampalgast.

Alates 1. jaanuarist 2022 kehtima hakkavad summad koos selgitustega:

Kohatasu vanemate poolt kaetav osa  
Summa kuus 2021  Summa kuus 2022  % palga alammäärast  Selgitus
116,8 eur  130,8 eur   20% Sissekirjutusega 1 vanem
87,6 eur  98,1 eur  15%  I laps, sissekirjutusega 2 vanemat
58,4 eur  65,4 eur 10%  II laps, sissekirjutusega 2 vanemat