« Tagasi

Panusta vabatahtliku seltsilisena kohalikku kogukonda

Meie ümber on mitmeid inimesi, kes vajaksid igapäevatoimetuste juures lisatuge või seltsi. Üks võimalus panustada nende inimeste heaolu suurendamisse on võtta osa vabatahtlike seltsiliste liikumisest.

Vabatahtlikud seltsilised pakuvad tuge ja seltsi oma kogukonna 65+ vanustele ja täisealistele erivajadustega inimestele. Uue suunana on lisandunud toe ja seltsi pakkumine Ukraina sõjapõgenikele. Seltsilise tegevuste hulka võivad kuuluda näiteks vestlus, ühine tegevus, jalutuskäik õues, poodi või arsti juurde saatmine, lihtsamate koduste tööde tegemisel abistamine jms.

Vabatahtlikuks sobib igaüks, kes hoolib oma kogukonnast ja on valmis vähemalt mõned tunnid kuus kellegi teise heaks panustama. Ootame seltsilisteks inimesi alates 16. eluaastast, ülemist vanusepiiri ei ole. On tähtis, et seltsilisel oleks siiras soov inimesi aidata, pakkudes neile oma sõprust ja aega.

Seltsiliste liikumisest saab lähemalt kuulda juba 14. septembril kell 17.30 Kiili Vallavalitsuse hoones toimuval infotunnil (Nabala tee 2a, Kiili alev). Räägitakse seltsiliseks saamisest, olemisest ning ka seltsilise leidmisest. Infotundi on oodatud nii nooremad kui vanemad huvilised. Eriti ootame infotundi neid inimesi, kes sooviksid kellegi seltsiliseks saada, sest vallas on endast märku andnud mitmed inimesed, kes seltsilist sooviksid, kuid ka uued seltsi soovijad on oodatud. Lähemalt saab liikumisest lugeda veebilehel www.seltsilised.ee.

Lisainfot projekti kohta jagavad Kiili Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande spetsialist Madli Kaljula (tel 5081638, e-mail madli.kaljula@kiilivald.ee) või vabatahtlike seltsiliste liikumise Harjumaa koordinaator Karin Talalaev (tel 529 9161, e-mail karin.talalaev@gmail.com).