« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. septembril 2022.a. Kiili Gümnaasiumis, algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. septembril 2022.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00.

Päevakord:

  1. Määruse eelnõu nr 2022-08-02 Kiili valla arengukava 2023-2030 ja eelarvestrateegia 2023-2026 kinnitamine, II lugemine, ettekanne vallavanem Aimur Liiva ja pearaamatupidaja-raamatupidamisosakonnajuhataja Annika Netse, kaasettekanne juhtivkomisjoni liige Mikk Rannik.
  2. Määruse eelnõu nr 2022-09-02 Kiili valla 2022.aasta I lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine, ettekanne pearaamatupidaja-raamatupidamisosakonnajuhataja Annika Netse, kaasettekanne juhtivkomisjoni liige Mikk Rannik.
  3. Otsuse eelnõu nr 2022-09-01 Vareti-Sillaotsa tee T3 katastriüksuse omandamine ettekanne maanõunik Benno Johanson, kaasettekanne juhtivkomisjoni liige Mikk Rannik.
  4. Otsuse eelnõu nr 2022-08-04 Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine, ettekanne vallavanem Aimur Liiva.
  5. Otsuse eelnõu nr 2022-08-05 uue vallavalitsuse liikme kinnitamine, ettekanne vallavanem Aimur Liiva.
  6. Otsuse eelnõu nr 2022-09-03 Kiili Vallavolikogu 21.01.2021 otsuse nr 4 „Sotsiaalse infrastruktuuri tasu kehtestamine" muutmine, ettekanne vallavanem Aimur Liiva, kaasettekanne juhtivkomisjoni liige Mikk Rannik.
  7. Vastus arupärimisele, ettekanne vallavanem Aimur Liiva.
  8. Informatsioon.
    8.1 Vallavanema informatsioon.

 

Kiili Vallavolikogu 15.09.2022 istungi ülekanne