« Tagasi

Kiili Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. mail 2023.a. Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00

Kiili Vallavolikogu istung  toimub neljapäeval, 18. mail 2023.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli tn 2, Kiili alev), algusega kell 17:00.

Päevakord:

 1. Määruse eelnõu nr 2023-03-01 Kiili valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034 kinnitamine, II lugemine, ettekandja ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja-abivallavanem Priit Põldmäe, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Heret Annus.
 2. Otsuse eelnõu nr 2023-05-01 Väljamäe tee 1 ja Lepiku tee kergliiklustee katastriüksuste omandamine, ettekandja maanõunik Benno Johanson, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Marek Vainola.
 3. Määruse eelnõu nr 2023-05-02 Maamaksumäärade kehtestamine, I lugemine, ettekandja maanõunik Benno Johanson, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Marek Vainola.
 4. Määruse eelnõu nr 2023-05-03 Kiili Vallavolikogu 07.10.2021 määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Kiili vallas" muutmine, I lugemine, ettekandjad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, sotsiaalnõunik Ann Vahtramäe ja lastekaitsespetsialist Karmen Heinmaa, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Maarika Gross.
 5. Määruse eelnõu nr 2023-05-04 Kiili valla 2023. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine, ettekandja raamatupidamisosakonna juhataja-pearaamatupidaja/finantsjuht Annika Netse, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Marek Vainola.
 6. Määruse eelnõu nr 2023-05-05 Kiili Vallavolikogu 19.03.2015 määruse nr 9 "Õpilaste sporditegevuse toetamise kord" muutmine, I lugemine, ettekandja kultuurinõunik Gertrud Vinter, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Esta Kullamaa.
 7. Määruse eelnõu nr 2023-05-06 Kiili valla kaasava eelarve menetlemise kord, I lugemine, ettekandja kultuurinõunik Gertrud Vinter, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Esta Kullamaa.
 8. Otsuse eelnõu nr 2023-05-07 Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest ja uue vallavalitsuse liikme kinnitamine, ettekandja vallavanem Aimur Liiva.
 9. Vastus arupärimisele, ettekandja vallavanem Aimur Liiva.
 10. Informatsioon.
  10.1 Vallavanema informatsioon.


Kiili Vallavolikogu 18.05.2023 istungi ülekanne