Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. jaanuaril 2018.a. Vaela Koostöökeskuses algusega kell 17:00.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. jaanuaril 2018.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla, (asukoha kaart http://www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid) algusega kell 17:00.

Päevakord:

  1. Määruse eelnõu nr 2017-11/12 Kiili valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine, II lugemine, ettekanne Lea Peterson, Aimur Liiva, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
  2. Määruse eelnõu nr 2018-01/05 Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord, I lugemine, ettekanne Aimur Liiva, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Maarika Nimmo;
  3. Määruse eelnõu nr 2018-01/01 Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord" muutmise määrus, I lugemine, ettekanne Ann Vahtramäe, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Maarika Nimmo;
  4. Määruse eelnõu nr 2018-01/04 Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Kiili vallas, I lugemine, ettekanne Ann Vahtramäe, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Maarika Nimmo;
  5. Otsuse eelnõu nr 2017-12/01 Pargi tänav T2 katastriüksuste omandamine, lugemine, ettekanne Benno Johanson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
  6. Otsuse eelnõu nr 2018-01/07 Kiili alevi asustusjaotuse muutmise algatamine, lugemine, ettekanne Benno Johanson , kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
  7. Otsuse eelnõu nr 2018-01/02 Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine, lugemine, ettekanne Indrek Grusdam;
  8. Otsuse eelnõu nr 2018-01/03 Tiitli Aastate tegu andmine, lugemine, ettekanne Maarika Nimmo;
  9. Informatsioon.