Uudised ja teated

« Tagasi

Haljastuse ja heakorra nõuded Kiili valla territooriumil

Kiili vallas kehtib puhtuse ja korra tagamiseks Kiili valla heakorra eeskiri (Kiili Vallavolikogu 17.06.2010 määrus nr 12).

Kinnistu vastab heakorra eeskirjale kui:

  • Kinnistul ja sõidutee vahelisel alal (puhastusalal) on praht koristatud ning muru niidetud
  • Hekk, puud või põõsad on istutatud oma kinnistule
  • Kinnistul kasvavad puud ja põõsad ei varja tänaval, kergliiklusteel või kõnniteel liiklejate ning liiklusmärkide nähtavust
  • Küttepuud, ehitusmaterjal, mehhanismid jmt. on ladustatud oma kinnistule

Kiili vallavalitsus juhib tähelepanu, et väljapoole kinnistut üldkasutatavale maale (tänav, haljasala) tohib puid ja põõsaid istutada ainult vallavalitsuse nõusolekul. Uute elamukruntide haljastamisel tuleb jälgida detailplaneeringus lubatud haljastuse rajamise nõudeid ning lubatud piirete kõrgust.

Samuti on keelatud sõidutee äärde kivide ja muude takistuste paigaldamine. Talvel lumega ei ole kivid nähtavad ning võivad lõhkuda lumetõrje tehnikat. Tänavale pargitud autod ja haagised ei tohi takistada liiklust ning kahjustada muru.

Väljapool oma kinnistut ei tohi ladustada ehitusmaterjale, küttepuid jmt. Erandkorras võib eelpool nimetatud materjali hoida väljaspool kinnistut vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul.