Uudised ja teated

« Tagasi

Joogivee kvaliteedist Kiili vallas 2017. aastal

Terviseameti Põhja talitus teostab joogivee terviseohutuse riiklikku järelevalvet rahvatervise seaduse ja veeseaduse alusel.

Hetkel on Kiili vallas ameti järelevalve all 3 veevärki:

  • OÜ Kiili KVH (2);
  • MTÜ Mareti (1).

Veekäitlejad kontrollivad joogivee kvaliteeti perioodiliselt ametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli kavade alusel. Täiendavalt teostab amet pisteliselt joogivee proove järelevalve all olevatest veevärkidest.

2017.a teostatud ja ametile esitatud analüüside kohaselt vastab joogivee kvaliteet sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" nõuetele kõigis valla ühisveevärkides.

Joogivee analüüside tulemustega on võimalik tutvuda Vee Terviseohutuse Infosüsteemi avalikus portaalis vtiav.sm.ee .