Uudised ja teated

« Tagasi

Biolagunevate aia-ja haljastujäätmete äravedu Kiili vallast

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed on okkad, käbid, puude- ja põõsaste lehed, oksad, niitmisjäägid, kokku riisutud kulu, jms. Üleantavate jäätmete hulka ei kuulu pinnas, kivid, liiv jt bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed. Veo periood on 1. aprill kuni 30. november. Veosagedus 14 päeva. (Kui tellimusi on vähe, siis võib ettevõte graafikut muuta.) Tellimused tuleb edastada Eesti Keskkonnateenused AS klienditeenindusele (tel: 1919, e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee) koos krundi asukoha aadressi ja kottide arvuga. Tellimus peab olema esitatud hiljemalt äraveo päevale eelneval tööpäeval kl 12.00-ks. Äravedu toimub 2018.aastal paaritute nädalate kolmapäevadel (st 25.aprill, 9.mai jne).

Kliendi tuvastamine toimub kliendi- või lepingunumbri, isikukoodi või salasõna  alusel. Biolagunevate aja- ja haljastujäätmete äraveoks tohib kasutada vaid läbipaistvaid 100, 150 ja 200 liitriseid kilekotte. Läbipaistvaid kilekotte saab osta  järgmistest kohtadest:

Eesti Keskkonnateenused AS'i klienditeenindusest (asukoht: Artelli tn 15, Tallinn ) hinnaga 0,24 €/tk (koos käibemaksuga) või rulliga (50 tk rullis) 12 € /rull;

Kiili vallavalitsusest (asukoht: Nabala tee 2a, Kiili alev) tööpäeviti vastuvõtuaegadel (kolmapäeval kl. 14.00-18.00 ja neljapäeval kl. 9.00-12.00). Kotte müüakse rulliga (50 tk rullis), 12.0 €/rull. Kotid võivad olla ka kliendi enda omad, kuid nad peavad olema läbipaistvad ja mahult  kuni 200 liitrit.

Täiendavat infot saab küsida Eesti keskkonnateenused AS'st (tel: 1919, e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee, asukoht: Artelli tn 15, Tallinn) ja Kiili vallavalitsusest (tel: 6790278, e-post: info@kiilivald.ee, asukoht: Nabala tee 2a, Kiili alev).

Kiili valla elanikelt võtavad biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid (tasuta ühelt toojalt päevas kuni kuus 100-liitrilist kotitäit) ning bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastujäätmeid vastu Tallinnas  asuvad Pääsküla ja Rahumäe jäätmejaamad ja Jõelähtme prügila.

NB! Võta jäätmejaama kindlasti ID kaart kaasa!