Uudised ja teated

« Tagasi

Projekteerimistingimustega Vaska ja Uus-Vaska kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul.  Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 13.11.2008 otsust nr 78 „Vaska ja Uus-Vaska kinnistu detailplaneering".

Kiili Vallavalitsuse poole pöördus 09.05.2018 taotlustega nr 1811002/05162, 1811002/05159, 1811002/05158, 1811002/05156 E-Service Projekt osaühing (11307776) sooviga täpsustada Vaska ja Uus-Vaska kinnistu detailplaneeringu arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Taotleja sooviks on lubada kruntidele Põllu tn 10, 12, 14 ja Pargi tn 9 (detailplaneeringus nr 6, 7, 8 ja 12) piirdeaia ehitamist.

15.05.2018 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon ning otsustas, et Vaska ja Uus-Vaska kinnistu detailplaneeringus toodud piirdeaia ehitamise keeld kruntidele nr 6, 7, 8 ja 12 pole põhjendatud. Nimetatud kruntidele piirdeaia ehitamise lubamine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 4 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Käesoleva korraldusega lubatakse Põllu tn 10, 12, 14 ja Pargi tn 9 (detailplaneeringus krundid nr 6, 7, 8 ja 12) krundid piirdeaia ehitamist. Selline detailplaneeringu muutmine ei ole vastuolus ehitusseadustikus esitatud tingimustele.

Projekteerimistingimuste eelnõuga tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja veebilehel: www.kiilivald.ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusega-projekteerimisteated

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 28.05.2018 kuni 11.06.2018.