Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. juunil 2018.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. juunil 2018.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00.

Päevakord:

 1. Määruse eelnõu nr 2018-06/01 Kiili valla 2018 aasta I lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine, ettekanne Lea Peterson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
 2. Määruse eelnõu nr 2018-04/08 Huvihariduse ja huvitegevuse toetus, II lugemine, ettekanne Gertrud Kaljuvee, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Maarika Nimmo;
 3. Määruse eelnõu nr 2018-05/04 Kiili Vallavolikogu 19.04.2012 määruse nr 5 "Kiili valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine, I lugemine, ettekanne Siiri Treimann, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Mihkel Rebane;
 4. Otsuse eelnõu nr 2018-06/02 Kiili valla 2017 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine, lugemine, ettekanne Lea Peterson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
 5. Otsuse eelnõu nr 2018-05/02 Volituste andmine maatoimingute sooritamiseks seoses Sookaera-Nõmme tee omandamisega, lugemine, ettekanne Benno Johanson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
 6. Otsuse eelnõu nr 2018-05/03 Asustusüksuste lahkmejoonte muutmise algatamine, lugemine, ettekanne Benno Johanson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Sven Suurraid;
 7. Otsuse eelnõu nr 2018-05/05 Munitsipaalkooli aastaeelarve kinnitamine, lugemine, ettekanne Indrek Grusdam, kaasettekanne Aimur Liiva;
 8. Informatsioon.
  8.1.  Revisjonikomisjoni esimehe informatsioon;
  8.2.  Vallavanema informatsioon.