Uudised ja teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi "Kaasav eelarve 2019"

Kõigil Kiili valla registris olevatel vähemalt 16-aastastel elanikel on kaasava eelarve raames võimalik pakkuda välja ideid ning nende üle hääletada. Kiili valla 2019. aasta eelarves on selleks otstarbeks kavandatud 15 000 eurot.

Tingimused:

  • tegu peab olema investeeringuobjektiga, mida on võimalik antud summa eest 2019. aasta jooksul lõplikult valmis ehitada/rajada/hankida;
  • investeeringuobjekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses;
  • investeeringuobjekti hilisem ekspluatatsioon ei tohi endaga kaasa tuua märkimisväärseid püsikulusid vallaeelarvele;
  • kui investeeringuobjekti realiseerumine sõltub Kiili vallavalitsusega mitteseotud osapoolte tahtest (muu KOV, riigiasutus, firma või eraisik), siis peab olema garanteeritud nimetatud osapoole nõusolek (nt maa kasutamiseks vms).

Ideede kirjeldused palume saata digiallkirjastatult hiljemalt 21. jaanuariks 2019 aadressil info@kiilivald.ee.

Kirjelduse pikkus max A4, millele võib olla lisatud ka täiendav joonis, skeem või plaan.

Hääletamine toimub ID kaardi alusel 4.-10. veebruarini 2019 või samal ajavahemikul Kiili Vallavalitsuses infosekretäri juures.

Täiendav info: Aimur Liiva, e-post aimur.liiva@kiilivald.ee