Uudised ja teated

« Tagasi

Joogivee kvaliteedist Kiili vallas 2018. aastal

Terviseamet (edaspidi amet) teostab joogivee terviseohutuse üle riiklikku järelevalvet rahvatervise seaduse ja veeseaduse alusel. Hetkel on Kiili vallas ameti järelevalve all 3 veevärki:
  • Kiili KVH (2)
  • MTÜ Mareti (1)

Veekäitlejad kontrollivad joogivee kvaliteeti perioodiliselt ametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli kavade alusel. Täiendavalt teostab amet järelevalve all olevatest veevärkidest pistelist joogivee kvaliteedi seiret.

Aastal 2018 vastas joogivee kvaliteet kõigi uuritud näitajate osas sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" nõuetele kõigis kolmes veevärgis.

Joogivee analüüside tulemustega on võimalik tutvuda Vee Terviseohutuse Infosüsteemi avalikus portaalis http://vtiav.sm.ee.