Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. märtsil 2019.a. Kiili vallamajas algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. märtsil 2019.a. Kiili vallamajas, aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, algusega kell 17:00.

Päevakord:

 1. Politsei informatsioon, ettekanne Lääne-Harju politseijaoskond, ennetus- ja menetlusteenistuse piirkonnapolitseinik Enely Meho;
 2. Otsuse eelnõu nr 2018-11/07 Üldplaneeringut muutva Lähtse külas Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu koostamise algatamine, ettekanne Eduard Ventmann, kaasettekanne juhtivkomisjoni aseesimees Vambo Kaal;
 3. Otsuse eelnõu nr 2019-02/01 Kiili alevis Uue-Matsi ja Kiivi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine, lugemine, ettekanne Eduard Ventmann, kaasettekanne juhtivkomisjoni aseesimees Vambo Kaal;
 4. Otsuse eelnõu nr 2019-03/01 Kangru alevikus Viirpuu tn 1 ja Viirpuu tn 3 detailplaneeringu koostamise algatamine, ettekanne Eduard Ventmann, kaasettekanne juhtivkomisjoni aseesimees Vambo Kaal;
 5. Otsuse eelnõu nr 2019-03/02 Asustusüksuste lahkmejoonte muutmine, lugemine, ettekanne Benno Johanson, kaasettekanne juhtivkomisjoni aseesimees Vambo Kaal;
 6. Otsuse eelnõu nr 2019-03/04 Arvamuse andmine  Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta, lugemine, ettekanne Siiri Treimann, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Mihkel Rebane;
 7. Otsuse eelnõu nr 2019-03/03 Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine, lugemine, ettekanne revisjonikomisjoni esimees Indrek Grusdam;
 8. Informatsioon.
  8.1.  Sotsiaalosakonna juhataja informatsioon.
  8.2.  Vallavanema informatsioon.